Wybierz miasto:
RODZAJ STUDIÓWFORMACZAS TRWANIA
 • I stopnia (licencjackie)
 • II stopnia (uzupełniające magisterskie)
 • stacjonarne
 • niestacjonarne (zaoczne)
 • on-line
 • 3 lata
 • 2 lata

Kierunek politologia powołany został w ramach Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w dniu 21 września 2001 roku.

Oferowane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi studia na kierunku politologia pozwalają na wszechstronne przygotowanie absolwenta do kreatywnej analizy zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych, formułowania własnej oceny na podstawie obserwacji świata polityki przy zachowaniu krytycyzmu w wyrażaniu opinii. Studia te łączą tradycyjne, teoretyczne ujęcie politologii z działalnością innowacyjną uwzględniającą aktualne przemiany współczesnego świata.

Podczas studiów politologicznych dobrze przygotujemy Cię do pracy w urzędach samorządowych i organach administracji państwowej, a także partiach politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych oraz w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Swobodne funkcjonowanie w strukturach krajów unijnych zapewni Ci natomiast wysoki poziom nauczania języków obcych. Wykształcimy w Tobie umiejętność prowadzenia pogłębionej analizy procesów społecznych i komentowania wydarzeń politycznych. To z kolei pozwoli Ci uzyskać pełniejszy obraz i zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości, jak również dostrzegać zjawiska oczywiste, które na co dzień pozostają niezauważalne.

Oferta programowa i kierunkowa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi od początku istnienia uwzględnia konieczność rozwoju i gwarancji jakości kształcenia. W działalności uczelni brane są pod uwagę zachodzące przemiany społeczno-ekonomiczne oraz potrzeba dobrego przygotowania absolwentów do zmieniających się warunków pracy w kraju i na świecie. Priorytetowo traktowana jest konieczność uczestniczenia w życiu społecznym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym regionu łódzkiego, Polski oraz Europy i świata. Ponadto oferta AHE w Łodzi spełnia wszystkie kryteria programowe traktatu bolońskiego, przystosowujące nasz kraj do współpracy w ramach Unii Europejskiej.

Zależy nam, by nasi studenci i absolwenci byli świadomymi uczestnikami życia społeczno-politycznego, potrafili analizować procesy społeczno-gospodarcze, interpretować i oceniać bieżące wydarzenia, dlatego też w procesie dydaktycznym poświęcamy czas na realizację projektów badawczych, organizujemy debaty parlamentarne, warsztaty oraz spotkania z politykami, urzędnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych .
Realizowane zajęcia mają przeważnie charakter konwersatoriów, warsztatów i projektów, co oznacza, że studenci mają możliwość stałego rozwijania i sprawdzania w praktyce swoich umiejętności. Pozwala to wykształcić zdolność myślenia abstrakcyjnego, analitycznego, hierarchizowania możliwych rozwiązań i syntezy idei.
 
Po kierunku politologia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista od zarządzania personelem administracji rządowej i samorządowej
 • specjalista w zespołach i centrach zarządzania kryzysowego przy organach administracji publicznej
 • pracownik działów księgowości i BHP
 • pracownik agencji doradztwa personalnego
 • pracownik biura poselskiego
 • pracownik organizacji pozarządowych, fundacji i agencji rozwoju regionalnego
 • pracownik przedstawicielstw instytucji europejskich
 • pracownik punktów informacji europejskiej
 • pracownik mediów
 • specjalista od marketingu i promocji partii politycznych
 • pracownik europejskich służb zagranicznych
 • pracownik instytucji i przedsiębiorstw handlu międzynarodowego
 • kadra kierownicza średniego i wyższego oraz najwyższego szczebla w strukturach organizacyjnych projektów Unii Europejskiej, odpowiedzialna za prawidłowe wdrażanie strategii w organizacji i działach badawczo-rozwojowych
 • specjalista w firmach prywatnych i przedsiębiorstwach państwowych w zakresie programowania, planowania, projektowania, realizacji, nadzoru i eksploatacji obiektów i urządzeń w obszarze infrastruktury OŹE (odnawialnych źródeł energii) oraz ochrony środowiska naturalnego
 • urzędnik w administracji wymiaru sprawiedliwości, organach ochrony prawnej, organach penitencjarnych
 • funkcjonariusz podporządkowany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (m. in.: Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna)
 • pracownik instytucji pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (m. in.: Straż Gminna - Miejska, Straż Leśna, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia) 

 

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj