Wybierz miasto:

Studia I stopnia pedagogika

W trakcie licencjatu z pedagogiki poznasz pełnych pasji praktyków, którzy pokażą Ci specyfikę pracy pedagogicznej. Podczas zajęć weźmiesz udział w wizytach studyjnych, wycieczkach dydaktycznych, dyskusjach eksperckich. Zdobędziesz umiejętności wykorzystania potencjału kreatywnego, osobowościowego swoich podopiecznych. Po ukończeniu studiów będziesz gotowy do pracy z ludźmi, w miejscach, gdzie niezbędne są wysoko rozwinięte umiejętności emocjonalno-społeczne, zdolności interpersonalne oraz najnowsza wiedza pedagogiczno-psychologiczna.

Studia I stopnia pedagogika oferują specjalności, które pozwolą Ci nakierować wiedzę na odpowiedni obszar. Interdyscyplinarny program pedagogiki sprawi, że zdobędziesz praktyczne umiejętności pożądane na rynku pracy. Oferta studiów I stopnia z pedagogiki zawiera 4 specjalności: coaching, doradztwo zawodowe i personalne, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pedagogikę resocjalizacyjną. Program każdej specjalności pedagogicznej został stworzony w odpowiedzi na współczesne problemy społeczne. 

 

I stopnia
coaching (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj