Wybierz miasto:

Sprawdź naszą ofertę

I stopnia
coaching (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
II stopnia
Coaching (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)
Terapia pedagogiczna z arteterapią (stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane e-learningiem)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj