Wybierz miasto:

dr n med. Agnieszka Renn- Żurek

dr n med. Agnieszka Renn-Żurek

Dziekan kierunki Pielęgniarstwo

Pielęgniarka i menadżer, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Menadżerskich Studiów Podyplomowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, absolwentka Akademii Liderów w zakresie Psychologii Terapeutycznej.

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej i hospicyjnej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.

Wieloletni dydaktyk zaangażowany w rozwój naukowy pielęgniarstwa, autorka wielu publikacji naukowych.Bierze czynny udział w realizacji projektów związanych z podnoszeniem jakości kształcenia w pielęgniarstwie oraz doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Wykładowca i kierownik różnorodnych form kształcenia, w tym również podyplomowego i on-line.

 W 2022 r. przyznana Odznaka Honorowa Ministra Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”

Główne obszary zainteresowań naukowych:

  • jakość w pielęgniarstwie,
  • pielęgniarstwo oparte na dowodach naukowych,
  • coaching w pielęgniarstwie,
  • psychoprofilaktyka chorób przewlekłych.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj