Wybierz miasto:

Pierwszy nabór na kierunek pielęgniarstwo miał miejsce w roku akademickim 2003/2004 na podstawie decyzji zezwalającej na uruchomienie kierunku wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz pozytywnej opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.

W pierwszym roku prowadzony był nabór tylko na studia stacjonarne oraz dla pielęgniarek pracujących w zawodzie. Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11.05.2004 r. uruchomiliśmy studia „pomostowe” dla pielęgniarek z prawem wykonywania zawodu.

Na tle innych uczelni wyróżniamy się, prowadząc studia pomostowe na wszystkich ścieżkach kształcenia

Misją kierunku jest świadczenie profesjonalnych usług edukacyjnych w zakresie przygotowywania absolwenta do samodzielnego pełnienia roli zawodowej dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Kierunek jest też organizatorem kursów, szkoleń i konferencji szkoleniowo-naukowych.

Cel kształcenia to zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanej pracy poprzez  kształtowanie sylwetki absolwenta gotowego do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posługiwania się wiedzą z zakresu nauk podstawowych, społecznych, podstaw opieki pielęgniarskiej oraz nauk w zakresie opieki specjalistycznej.

Wysoko wykwalifikowane grono wykładowców oraz profesjonalnie wyposażona baza dydaktyczna i lokalowa zapewnia studentom kształcenie na wysokim poziomie.

Zapraszamy!

podziękowania jonscher

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj