Wybierz miasto:

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 6-SEMESTRALNYCH, KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Lp.PRZEDMIOTYPunkty ECTSRok studiów
ANAUKI PODSTAWOWE20 
1Anatomia3I
2Biochemia i biofizyka2I
3Fizjologia2I
4Farmakologia3II
5Genetyka2I
6Mikrobiologia i parazytologia3I
7Patologia2I
8Radiologia2I
9Wychowanie fizyczne0II
BNAUKI SPOŁECZNE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM17 
1Kształcenie przedmiotu0II
2Pedagogika2I
3Prawo medyczne2I
4Psychologia3I
5Socjologia2I
6Zdrowie publiczne3II
7Język angielski5I/II/III
CNAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ22 
1Badanie fizykalne2I
2Dietetyka2I
3Etyka zawodu pielęgniarki2I
4Organizacja pracy pielęgniarskiej2I
5Podstawowa opieka zdrowotna (cz. I i II)3I/II
6Podstawy pielęgniarstwa6I
7Promocja zdrowia2I
8System informacji w ochronie zdrowia1III
9Zakażenia szpitalne1II
10Zajęcia fakultatywne do wyboru: Język migowy, Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej1II
DNAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ34 
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia2III
2Badania naukowe w pielęgniarstwie3II/III
3Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne2II
4Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne2II
5Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne2II
6Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne2II
7Opieka paliatywna2II
8Piediatria i pielęgniarstwo pediatryczne2III
9Pielęgniarstwo opieki długoterminowej2III
10Podstawy ratownictwa medycznego2II
11Seminarium dyplomowe i egzamin dyplomowy7III
12Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne2III
13Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne2III
14Podstawy rehabilitacji2III
EZAJĘCIA PRAKTYCZNE41 
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia3III
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne4II
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne4II
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne3II
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne3II
6Opieka paliatywna2II
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne5III
8Podstawowa opieka zdrowotna4I/II
9Podstawy pielęgniarstwa3I
10Położnictwo, ginekologia i pilęgniarstwo położniczo-ginekologiczne1I
11Promocja zdrowia1I
12Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne3III
13Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej2III
FPRAKTYKI ZAWODOWE46 
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia3III
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne6II/III
3Choroby wewnętrzne i pielęgniartswo internistyczne6II/III
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne3II
5Neurologia i pilęgniarstwo neurologiczne3II
6Opieka paliatywna2II
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne6III
8Podstawowa opieka zdrowotna6I/II
9Podstawy pielęgniarstwa4I
10Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne2III
11Psychiatria i pilęgniarstwo psychiatryczne3III
12Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej2III

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj