Wybierz miasto:

Kursy specjalistyczne

Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
Endoskopia dla pielęgniarek
Leczenie ran dla pielęgniarek
Leczenie ran dla położnych
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
Pediatryczna domowa opieka paliatywna dla pielęgniarek
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Szczepienia ochronne dla położnych
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

Kursy kwalifikacyjne

Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Specjalizacje

Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj