Wybierz miasto:

PATRONAT nad kierunkiem objął ZOZ MSWiA w Łodzi

RODZAJ STUDIÓWFORMACZAS TRWANIA
 • I stopnia (licencjackie)
 • stacjonarna
 • 3 lata
RODZAJ STUDIÓWFORMACZAS TRWANIA
 • II stopnia
  (uzupełniające magisterskie)
 • stacjonarna, niestacjonarna
  (zaoczne)
 • 2 lata

 

Pielęgniarstwo pomostowe

RODZAJ STUDIÓWFORMACZAS TRWANIA
 • I stopnia (licencjackie)
 • niestacjonarna (zaoczne)
 • online
 • 2 lub 3 semestry
  w zależności od ukończonej szkoły

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost roli zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy. W związku z tym ta grupa zawodowa zyskała motywację do podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie ze standardami europejskimi. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wyszła naprzeciw potrzebom osób wykonujących ten zawód lub zainteresowanych jego zdobyciem. Jeśli jesteś jedną z nich – rozpocznij studia w AHE. Program pielęgniarstwa uwzględnia nowe treści, niezbędne w kształceniu, jest on zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi i został zatwierdzony przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Jako absolwent uzyskasz wszelkie wymagane ustawą kwalifikacje zawodowe. Będziesz profesjonalnie i wszechstronnie przygotowany do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej.

 • 3-letnie stacjonarne I stopnia (dzienne, licencjackie) dla osób ze świadectwem maturalnym

  Jeśli masz świadectwo maturalne, wybierz studia stacjonarne (licencjackie). Nie musisz mieć żadnego przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak anatomia, fizjologia czy farmakologia. Jako absolwent tego kierunku będziesz gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu, a przede wszystkim zdobędziesz wymagane kwalifikacje zawodowe. Duży nacisk położono na zgodność studiów z wymogami programowymi UE, specjalistyczne słownictwo medyczne w języku angielskim oraz praktyki w przodujących jednostkach ochrony zdrowia.

 • 2-letnie uzupełniające studia magisterskie (stacjonarne lub niestacjonarne)

  Adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów.

 • 2 lub 3-semestralne niestacjonarne studia pomostowe dla osób będących absolwentami liceum medycznego lub medycznego studium zawodowego, posiadających świadectwo dojrzałości *

Dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, a posiadających jedynie wykształcenie średnie, przygotowaliśmy ofertę niestacjonarnych studiów pomostowych. Program nauczania w tym przypadku został ułożony tak, aby połączyć przygotowanie z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej z ogólnorozwojową wiedzą humanistyczną (filozofią, psychologią i socjologią).

* zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14.06.2012 r. (Dz.U.12.770  z dnia 6 lipca 2012 r.)

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj