Wybierz miasto:

18 maja 2022 r. odbyło się spotkanie Rady Partnerów Technologicznych kierunku pielęgniarstwo. Spotkanie miało chrakrter dyskusji na temagt procesu kształcenia pielęgniarek realizowanego zarówno w Uczelni, jak i u Partnerów. Głównym zadaniem Rady Partnerów Technologicznych jest praca nad koncepcją, programem studiów
i przebiegiem kształcenia praktycznego. Eksperci zgłaszali swoje uwagi oraz pomysły na doskonalenie procesu kształcenia na kierunku. Efekty tej współpracy to między innymi nowe miejsca praktyk, projekty realizowane wspólnie z partnerami oraz innowacyjne formy kształcenia praktycznego.

Eksperci kierunku pielęgniarstwo:

 • mgr Aleksandra Wnuk – Wiceprezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach,
 • mgr Joanna Lewandowska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego,
 • mgr Bernarda Pruś-Dobras – Przełożona Pielęgniarek Miejskiego Centrum Medycznego im. dra K. Jonschera w Łodzi,
 • mgr Mirosława Olejniczak – Przełożona Pielęgniarek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu,
 • mgr Teresa Dylikowska – Przełożona Pielęgniarek Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
 • mgr Iwona Lewandowska-Nowak – Naczelna Pielęgniarka Bonifraterskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi,
 • mgr Agnieszka Dominiak – Kierownik Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi,
 • mgr Iwona Makówczyńska – Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Łodzi,
 • mgr Anita Zając – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RENOMA,
 • mgr Annę Dąbrowską – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w  Łodzi,
 • lic. piel. Matylda Łyszkowicz - Kierownik Zespołów Pielęgniarskich w Szpitalu ZOZ MSWiA w Łodzi,
 • lic. piel. Aneta Mikołajczyk – Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi,
 • mgr Joanna Lewandowska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • mgr Anna Dąbrowska – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w  Łodzi.

rada partnerów

 


Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych
Rada Partnerów Technologicznych

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj