Wybierz miasto:

Katedra językoznawstwa

Kierownik Katedry: dr hab. Krzysztof Kusal, prof. AHE
dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak, prof. AHE
dr hab. prof. Jan Sosnowski, prof. AHE
dr Anna Fadecka
dr Natalia Piórczyńska-Krawczyńska

Katedra literaturoznawstwa

Kierownik Katedry:  prof. dr hab. Bogusław Żyłko

Zakład historii literatury

dr Dorota Eichstaedt
dr Natalia Piórczyńska-Krawczyńska
dr Eugeniusz Pańkow

Zakład teorii literatury

prof. dr hab. Bogusław Żyłko
dr Wiesław Przybyła
dr Jarosław Paweł Eichstaedt
dr Inesa Kuryan

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj