Wybierz miasto:

Studenci kierunku filologia polska mają możliwość odbywania praktyk w Polsce i za granicą. Praktyki studenckie realizowane się w firmach i instytucjach rekomendowanych przez uczelnię, ale także w tych wskazanych i wybranych przez studenta (za zgodą dziekana i opiekuna praktyk). Zasady odbywania praktyk szczegółowo określa Regulamin Praktyk Studenckich AHE w Łodzi.

Studenci kierunku mają obowiązek zrealizowania 150 godzin praktyk na I stopniu studiów.


Możliwość realizacji praktyk oferują:

  • Biblioteka Miejska w Łodzi
  • Hetman PR & Media Relations
  • Aplan
  • Akademia dla Biznesu
  • Polski Uniwersytet Wirtualny przy AHE w Łodzi
  • Dział Marketingu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
  • Dział IT AHE w Łodzi
  • Dział Nauki AHE

Oferta Biura Karier www.biurokarier.ahe.lodz.pl/oferty-pracy/

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj