Wybierz miasto:

dr Natalia Piórczyńska-Krawczyńska

dr Natalia Piórczyńska-Krawczyńska

Dziekan kierunku filologia polska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier komputerowych w ASP w Łodzi.
Naukowo interesuje się filozoficznymi kontekstami literatury oraz dezinformacją.

Zajmuje się także PR oraz popularyzacją nauki i kultury czytania. Była pomysłodawczynią i założycielką pierwszej polskiej rozbudowanej blogosfery o charakterze naukowym, która do tej pory skupia autorów z różnych dziedzin.

Publikacje:

1. Posiadanie języka jako kryterium wykluczenia ze wspólnoty, w: „Językoznawstwo” 2022/2; artykuł, dyscyplina: językoznawstwo
2. „Jakoś to dla mnie pozmieniaj”. „Rzeczy niewysłowione” Sørena Gaugera, w: Lingwokulturologia w glottodydaktyce i badaniach językoznawczych, Łódź 2021, rozdział, dyscypliny: językoznawstwo, literaturoznawstwo.
3. Recenzja książki Lustereczko, powiedz przecie Simona Blackburna, w: „Kultura i Wychowanie” 2020, recenzja, dyscyplina: literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach.
4. Wykorzystanie crowdfundingu udziałowego oraz promocja w kulturze, w: J. Wdzięczak, M. Giełzak, N. Piórczyńska, K. Maj, P. Wasilewski, Nowe modele finansowania kultury, Łódź 2020 (dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci) rozdział, dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach.
5. Kategorie Pascalowskie w „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu" Juliusza Słowackiego, w: Romantyzmy polskie, Warszawa 2016, dyscyplina: literaturoznawstwo
6. O potrzebie interdyscyplinarnych badań nad fake newsami. Rekonesans (razem z Joanną Satołą-Staśkowiak), przyjęte do druku w: „Językoznawstwo” 2024/1, dyscyplina: językoznawstwo.

Wybrane teksty popularnonaukowe:
1. Filozofia w czasach hodowli przemysłowej
2. Marcin Luter. Błądzący reformator,
3. O prawach zwierząt

 

 

 

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj