Wybierz miasto:
Katedra Komunikacji Językowej

Zakład Historii Języka Polskiego i Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry językoznawstwa:

 • językoznawstwo porównawcze, korpusy językowe,
 • słowniki elektroniczne i książkowe,
 • socjolingwistyka (język płci, język mediów) i kultura języka,
 • komunikacja językowa, komunikacja medialna, perswazja, manipulacja, dezinformacja, wojna informacyjna,
 • problematyka przekładu,
 • semantyka i konfrontacja językowa,
 • gramatyka współczesnego języka polskiego na tle języków słowiańskich,
 • filozofia języka,
 • językoznawstwo kognitywne.

Katedra Literaturoznawstwa

Zakład Historii Literatury Polskiej i Zakład Teorii Literatury

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry literaturoznawstwa:

 • semiotyka kultury;
 • współczesne metodologie badań literackich;
 • wybrane zagadnienia z historii literatury powszechnej - w ujęciu porównawczym;
 • badania porównawcze dotyczące przejawiania się we współczesnej literaturze topiki antycznej, chrześcijańskiej oraz nowożytnej;
 • literatura polska  na tle literatury, sztuki i kultury europejskiej oraz światowej;
 • przemiany współczesnej poezji, prozy i dramatu oraz form paraliterackich;
 • genologia;
 • stylistyka prozy;
 • antropologia literatury;
 • komparatystyka teoretycznoliteracka;
 • biografistyka literacka.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj