Wybierz miasto:

Za nami uroczyste spotkanie powołujące członków-przedstawicieli zarządu AHE, dydaktyków, partnerów technologicznych Akademii oraz studentów do Rady Programowej kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
W skład Rady kierunku wchodzą przedstawiciele partnerów technologicznych, zarządu AHE, dydaktycy oraz studenci.
Podczas spotkania duży nacisk został położony na merytoryczny wpływ partnerów otoczenia biznesowego na współtworzenie innowacyjnej koncepcji kształcenia.
Członkowie dyskutowali też o zacieśnieniu współpracy między kierunkami. Pojawiły się propozycje wspólnych zajęć i spotkań.

Skład Rady Programowej kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • adw. dr Mariusz Olężałek, prorektor ds. kształcenia,
 • mgr Monika Karolczak, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem oraz Biura Karier,
 • dr Natalia Piórczyńska, dziekan kierunku filologia polska,
 • mgr Justyna Kowalewska, dziekan kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • dr Anna Fadecka, prodziekan kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak, wykładowca akademicki,
 • dr Dorota Eichstaedt, wykładowca akademicki,
 • dr Agata Ludzis-Todorov, wykładowca akademicki,
 • dr Barbara Jundo Kaliszewska, wykładowca akademicki,
 • Joanna Karpińska, Hetman PR&Media Relations,
 • Tomasz Jabłoński, Polska Press o/Łódź,
 • Wiktoria Rzeźnik, studentka kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Krystian Szewczyk, student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Do zadań Rady należy między innymi:

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów,
 • doskonalenie koncepcji kształcenia i programu studiów,
 • występowanie do dziekana wydziału z inicjatywą wprowadzenia zmian do programu studiów danego kierunku,
 • uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych dotyczących programu studiów oraz przygotowania zawodowego absolwentów.
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo
Rada Programowa dziennikarstwo

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj