Wybierz miasto:

Koło Naukowe Młodych Dziennikarzy

W działalność koła aktywnie angażują się studenci dwóch kierunków AHE: dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii polskiej.

W czerwcu 2013 r. w ramach obchodów 20-lecia uczelni pojawiła się propozycja stworzenia zupełnie nowej gazety studenckiej. Informacja została przekazana wszystkim studentom obu wcześniej wspomnianych kierunków. Pod koniec roku akademickiego odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, w trakcie którego odbyła się żywa dyskusja na temat charakteru wydawnictwa i koncepcji jego powstania. Zostały również wyznaczone role, jakie będą pełnić poszczególne osoby, a redaktor naczelną jednogłośnie została Izabela Porębska. Każdy ze studentów miał przydzielony konkretny temat, którym miał się zająć i napisać stosowny artykuł, przy pomocy kadry dydaktycznej, która była gotowa udzielić wszystkich niezbędnych informacji. Na początku września ukazał się pierwszy numer „Głosu Akademii”. Jego oprawą graficzną i odpowiednim wyglądem zajął się  Marek Muzal. Ostatecznie w składzie redakcji znalazły się następujące osoby: z kierunku dziennikarstwa: Magdalena Tomczak; z filologii polskiej Igor Dziedzic, Anita Jabłkowska, Adrian Kałkowski, Karolina Kolasa, Donata Piech i Renata Pomarkiewicz a także Izabela Porębska i Marek Muzal. Opiekę merytoryczną sprawowali: dr Ewa Gałązka, prorektor ds. kształcenia; dr Justyna Makowska, prodziekan kierunku Filologia polska i dr Leszek Kuras, prorektor ds. nauki i rozwoju.

Kolejną podjętą inicjatywą było stworzenie gazety w ramach współpracy z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi i XVII edycją Łódzkich Targów Edukacyjnych. Impreza odbyła się w połowie marca 2014 r., a „Gazeta Targowa” - ponownie pod redakcją Izabeli Porębskiej - była uzupełniłem i swoistym sprawozdaniem z przebiegu targów a także podsumowaniem kilku tygodni pracy całej redakcji. W skład weszli: z dziennikarstwa – Klaudia Róg, Magdalena Solińska, Magdalena Tomczak; z filologii polskiej – Marek Muzal, Donata Piech oraz Izabela Porębska. Materiał zbierany był wcześniej, ale młodzi dziennikarze pojawili się również podczas pierwszego dnia targów. Ważne było bowiem by wzięli oni udział w warsztatach i szkoleniach proponowanych przez organizatorów i partnerów, a także by porozmawiać z uczestnikami i zapytać o ich wrażenia. Po zakończeniu pierwszego dnia targów, skład redakcyjny zebrał się w siedzibie AHE, by przygotować i wydrukować gazetę. Praca w redakcji zakończyła się we wczesnych godzinach porannych, tak by „Gazeta Targowa” mogła być rozdana wystawcom i gościom w czasie drugiego dnia targów.

W ramach koła naukowego od wielu lat funkcjonuje także projekt KURTYNA. Grupa studentów (ok. 10 osób) towarzyszy Ogólnopolskim Konfrontacjom Teatrów Młodzieżowych, organizowanym przez Centrum Kultury Młodych w Łodzi. W trakcie festiwalu powstaje gazeta codzienna. Redakcja KURTYNY każdego roku jest inna. Młodzi adepci uczą się od starych „rutyniarzy” tworzenia w trudnych warunkach pisma, które natychmiast trafia do Czytelnika. 

W ostatnim roku w skład redakcji wchodzili: Magdalena Stolińska, Magdalena Kuczyńska, Jan Zbiciński (dziennikarstwo i komunikacja społeczna),  Maciej Czernecki, Liliana Lewandowska, Marta Saj, Anna Wszelaka i Adrian Kałkowski (filologia polska), Karolina Rajchel (kulturoznawstwo), Katarzyna Kozłowska (absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej). Osobą odpowiedzialną za korektę była dr Dorota Eichstaedt zaś za opiekę  ramienia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi sprawowali: dr Leszek Kuras, dr Marta Wybraniec, dr Justyna Makowska.

Ubiegłoroczne sukcesy sprawiły, że w bieżącym 2014/2015 roku akademickim już przygotowujemy się do kolejnej edycji „Gazety Targowej” i „Kurtyny”. Zbieramy również pomysły by podjąć kolejne inicjatywy i działamy tak aby wprowadzić je w życie.

Trochę historii

Najbardziej spektakularnym przejawem działalności koła naukowego był ukazujący się w latach 2005-2008 magazyn PKS (pismo Każdego Studenta), tworzony w 100% przez studentów. PKS, następca legendarnego w środowisku uczelnianym WACKA, był profilowany jako pismo społeczno-kulturalne dla młodych ludzi. Gazeta powstawała w pracowni prasowej; teksty, zdjęcia, łamanie, layout, poligrafia, kolportaż były dziełem samej młodzieży. Studenci zdobywali także środki na wydanie kolejnych numerów (współpraca z Samorządem Studenckim WSHE, pozyskiwanie reklamodawców).

Poszczególne numery, redagowane przez różne zespoły, były zróżnicowane tematycznie i ideowo; łączy je penetracja obszarów słabo opisanych w mediach głównego nurtu. Warto tu wymienić: (a) blok materiałów poświęconych rewolcie studenckiej w Łodzi w 1981 roku (z zebranych materiałów korzystał łódzki oddział IPN); (b) teksty poświęcone artystom niezależnym (gdański zespół "Po prostu" czy pieśniarz i poeta Marcin Pryt i grupa "19 Wiosen"); (c) materiały na temat squatingu i squatersów; (d) ?odkrywanie? młodego teatru, w tym dyskusja redakcyjna z twórcami legendarnego przedstawienia Łukasza Kosa "Paw królowej" wg Doroty Masłowskiej; (e) reportaże uczestniczące (np. reporter zatrudniony jako robotnik w fabryce Indesit wkrótce po śmierci jednego z pracowników, zmiażdżonego przez maszynę); (f) młoda proza i poezja.

Warto dodać, iż pismu towarzyszyła strona internetowa, która szybko przerodziła się w ogólnopolskie forum dyskusyjne nt. młodej kultury; dzięki niej do redakcji napływały teksty z całej Polski. Wokół redakcji zebrała się grupa młodych intelektualistów, głównie z UŁ. Dziś osoby te zaczynają nadawać ton życiu publicznemu w Łodzi.

Najbardziej spektakularnym przejawem działalności koła naukowego był ukazujący się w latach 2005-2008 magazyn PKS (pismo Każdego Studenta), tworzony w 100% przez studentów. PKS, następca legendarnego w środowisku uczelnianym WACKA, był profilowany jako pismo społeczno-kulturalne dla młodych ludzi. Gazeta powstawała w pracowni prasowej; teksty, zdjęcia, łamanie, layout, poligrafia, kolportaż były dziełem samej młodzieży. Studenci zdobywali także środki na wydanie kolejnych numerów (współpraca z Samorządem Studenckim WSHE, pozyskiwanie reklamodawców).

Poszczególne numery, redagowane przez różne zespoły, były zróżnicowane tematycznie i ideowo; łączy je penetracja obszarów słabo opisanych w mediach głównego nurtu. Warto tu wymienić: (a) blok materiałów poświęconych rewolcie studenckiej w Łodzi w 1981 roku (z zebranych materiałów korzystał łódzki oddział IPN); (b) teksty poświęcone artystom niezależnym (gdański zespół "Po prostu" czy pieśniarz i poeta Marcin Pryt i grupa "19 Wiosen"); (c) materiały na temat squatingu i squatersów; (d) ?odkrywanie? młodego teatru, w tym dyskusja redakcyjna z twórcami legendarnego przedstawienia Łukasza Kosa "Paw królowej" wg Doroty Masłowskiej; (e) reportaże uczestniczące (np. reporter zatrudniony jako robotnik w fabryce Indesit wkrótce po śmierci jednego z pracowników, zmiażdżonego przez maszynę); (f) młoda proza i poezja.

Warto dodać, iż pismu towarzyszyła strona internetowa, która szybko przerodziła się w ogólnopolskie forum dyskusyjne nt. młodej kultury; dzięki niej do redakcji napływały teksty z całej Polski. Wokół redakcji zebrała się grupa młodych intelektualistów, głównie z UŁ. Dziś osoby te zaczynają nadawać ton życiu publicznemu w Łodzi.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj