Wybierz miasto:

Szanowni Państwo,
informujemy, że przedłużamy termin składania prac w ramach IV edycji konkursu im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację dziennikarską.

NA PRACE UCZNIÓW CZEKAMY DO 19 MARCA 2023 ROKU.

Konkurs Słodkowskiego

zapraszają do udziału w

IV edycji Konkursu im. Wojciecha Słodkowskiego na najlepszą realizację dziennikarską

Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego projektu dziennikarskiego. Temat projektu jest dowolny.

Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach:

  • multimedia – np. realizacja filmowa, telewizyjna, radiowa, wideo, podcast
  • tekst – np. reportaż/fotoreportaż, wywiad, esej, felieton i inne formy dziennikarskie
  • najlepsza gazetka szkolna, cykliczny program telewizyjny
  • profil w social mediach – np. profil szkoły, klasy, organizacji szkolnej (prowadzony przez uczniów lub z ich udziałem)

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy marzą o pracy dziennikarza, tworzą materiały filmowe, wideo, profile na social mediach czy szkolne gazetki.
Celem konkursu jest stymulowanie pasji dziennikarskich, wspieranie uczniów uzdolnionych dziennikarsko, propagowanie sztuki dziennikarskiej, stworzenie młodzieży możliwości szerszej prezentacji swojej twórczości, rozbudzanie kreatywności.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać szkoły lub indywidualnie uczniowie.

Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 28 lutego 2023 r.

W szkołach, które zgłoszą zainteresowanie udziałem w konkursie, wykładowcy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (profesjonalni dziennikarze, specjaliści od komunikacji i kreowania wizerunku) przeprowadzą warsztaty dziennikarskie. Chętni uczniowie mogą skorzystać z warsztatów organizowanych w studiu telewizyjnym Arterion, gdzie będą mieli możliwość nagrania profesjonalnego newsa i spotkają się z absolwentami dziennikarstwa i komunikacji społecznej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, którzy od wielu lat odnoszą sukcesy w mediach.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej, która odbędzie się na pod koniec marca 2023 r. w studio radiowo-telewizyjnym Arterion, ul. Pomorska 69/71.

Nagrody:

  • rzeczowe,
  • publikacje, prezentacje zwycięskich materiałów w łódzkich mediach,
  • staże dziennikarskie w wybranych redakcjach prasowych i radiowych.

Wraz z projektem należy dostarczyć:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (o ile nie został przesłany wcześniej),
  • wypełnioną zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz udzielenie licencji w ramach Konkursu im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację dziennikarską lub w przypadku osób niepełnoletnich – Zgoda na udział nieletniego w Konkursie i wykorzystanie wizerunku oraz udzielenie licencji.

Projekty należy przesyłać mailowo na adres e-mail: afadecka@ahe.lodz.pl – w przypadku załączników nie większych niż 40 Mb lub dostarczyć osobiście do Działu Marketingu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, pok. K105 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: afadecka@ahe.lodz.pl

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz zdjęć z przebiegu imprezy w mediach.
Teksty niezgodne z Regulaminem nie będą podlegać ocenie.
Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania materiałów konkursowych bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie tekstu na konkurs jest jednoczesną zgodą autora na jego nieodpłatne wykorzystanie w formie publikacji pokonkursowej.

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj