Wybierz miasto:

Konkurs im. Wojciecha Słodkowskiego na najlepszą realizację dziennikarską.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego projektu dziennikarskiego. Temat projektu jest dowolny.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

 • materiał telewizyjny, filmowy lub video, projekt multimedialny,
 • materiał prasowy,
 • najlepsza gazeta szkolna lub cykliczny program telewizyjny.
   

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy marzą o pracy dziennikarza, tworzą materiały filmowe, video czy szkolne gazetki.

Celem konkursu jest stymulowanie pasji dziennikarskich, wspieranie uczniów uzdolnionych dziennikarsko, propagowanie sztuki dziennikarskiej, stworzenie młodzieży możliwości szerszej prezentacji swojej twórczości, rozbudzanie kreatywności.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej, która odbędzie się w kwietniu 2018 r. w studio radiowo-telewizyjnym Arterion ul. Pomorska 69/71.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać szkoły lub indywidulanie uczniowie.

W szkołach, które zgłoszą zainteresowanie udziałem w konkursie, wykładowcy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (profesjonalni dziennikarze, specjaliści od komunikacji i kreowania wizerunku) przeprowadzą warsztaty dziennikarskie. Chętni uczniowie mogą skorzystać z warsztatów organizowanych w studiu telewizyjnym Arterion, gdzie będą mieli możliwość nagrania profesjonalnego newsa i spotkają się z absolwentami dziennikarstwa i komunikacji społecznej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, którzy od wielu lat odnoszą sukcesy w mediach.

Nagrody:

 • rzeczowe – tablety
 • publikacje, prezentacje zwycięskich materiałów w łódzkich mediach
 • staże dziennikarskie w wybranych redakcjach prasowych i radiowych
 • darmowy semestr studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Termin dostarczenia prac konkursowych – 30 marca 2018 r.*
(*Decyzją Kapituły Konkursowej przedłużamy możliwość składania prac konkursowych do 20 kwietnia 2018 r.)

Wraz z projektem należy dostarczyć:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (o ile nie został przesłany wcześniej)
 • wypełnioną zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz udzielenie licencji w ramach Konkursu im. Wojciecha Słodkowskiego na realizację dziennikarską lub w przypadku osób niepełnoletnich - Zgoda na udział nieletniego w Konkursie i wykorzystanie wizerunku oraz udzielenie licencji

Projekty należy przesyłać mailowo na adres e-mail: konkurs@ahe.lodz.pl - w przypadku załączników nie większych niż 40 Mb lub dostarczyć osobiście do Działu Marketingu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, pok. K105 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00).

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@ahe.lodz.pl

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz zdjęć z przebiegu imprezy w mediach.
Teksty niezgodne z Regulaminem nie będą podlegać ocenie.
Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania materiałów konkursowych bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie tekstu na konkurs jest jednoczesną zgodą autora na jego nieodpłatne wykorzystanie w formie publikacji pokonkursowej.
 


Relacja z konferencji prasowej, czytaj więcej>>
 

MEDIA O NAS:

Express Ilustrowany

Dziennik Łódzki

TVP 3 Łódź

Radio Łódź

TV TOYA

 

PATRONI MEDIALNI:

patroni medialni konkursu im.W. Słodkowskiego

 

                                                                 Gazeta konkursowa - a w niej zwycięskie prace
                                                                 I edycji Konkursu im. Wojciecha Słodkowskiego.

                                           

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj