Wybierz miasto:
RODZAJ STUDIÓWFORMACZAS TRWANIA
 • I stopnia (licencjackie)
 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)
 • on-line
 • 3 lata

 

Jeżeli masz zacięcie dziennikarskie i interesuje Cię świat mediów, wybierz dziennikarstwo i komunikację społeczną w AHE. Trzyletnie studia wszechstronnie przygotują Cię do zawodu dziennikarza, rzecznika prasowego, specjalisty ds. public relations, a także do zawodów związanych z reklamą i promocją. Oprócz wiedzy z zakresu filozofii, historii Polski i świata, historii literatury, ekonomii, psychologii i historii mediów, zapoznamy Cię z tajnikami warsztatu prasowego, radiowego i telewizyjnego. Wiedzę przekażą Ci doświadczeni dziennikarze i rzecznicy prasowi.

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w AHE w Łodzi został uruchomiony w 2000 roku za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zainteresowania badawcze pracowników kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna obejmują następujące obszary:

 1. Zakład Dziennikarstwa:

  badania genologiczne, dotyczące teorii i historii newsa, wywiadu telewizyjnego, raportu prasowego i audycji radiowych; teoria gatekeepingu i wartości informacyjnych; analiza koncepcji obiektywizmu dziennikarskiego, prawdy i manipulacji w mediach; koncepcja flamingu; procesy tabloidyzacji mediów; badania na temat dziennikarstwa w Internecie; historia dziennikarstwa śledczego w Polsce; zagadnienia prawne i etyczne dziennikarstwa śledczego; prawo do prowokacji, metody jawne i niejawne, społeczna rola dziennikarstwa śledczego.

 2. Zakład komunikacji społecznej i socjologii mediów:

  badania nad społecznym i kulturowym oddziaływaniem mediów; analizy dyskursu publicznego; badania nad tabloidyzacją mediów; badania dotyczące problematyki podmiotowości; badania dotyczące reklamy; badania dotyczące komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.


Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna powołał do życia naukowe czasopismo medioznawcze „Media - Kultura - Społeczeństwo" (pierwszy numer ukazał się w październiku 2006 roku). Dzięki staraniom redakcji i osób współpracujących z czasopismem zostało ono umieszczone na liście czasopism punktowanych. Pracownicy kierunku publikują także książki podejmujące problematykę dziennikarstwa śledczego oraz teorii newsa.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj