Wybierz miasto:
dr hab. inż. Salamon Szymon
dr hab. inż. Salamon Szymon
dr inż. Maciej Puchała

Adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wydział Zarządzania Informatyki i Transportu.

Wykształcenie:
W roku 1973 ukończył Politechnikę Warszawską, wydział Elektroniki – mgr inż. elektronik o specjalności teletechnika. Podczas studiów, w latach 1972 – 1973 ukończył czterosemestralne Studium Pedagogiczne przy Politechnice Warszawskiej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Po studiach organizował (w latach 1974 – 1978) Ośrodek Informatyki przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Krakowie. Ukończył czteromiesięczny kurs obsługi technicznej jednostki centralnej m.c. Odra 1325 zorganizowany przez Ośrodek Szkoleniowy MERA-ELWRO-SERVICE we Wrocławiu. W latach 1975 – 1976 ukończył trzysemestralne studium podyplomowe Projektowania Systemów Elektronicznego Przetwarzania Danych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Wydział Ekonomiki Obrotu. W roku 1985 ukończył pracę doktorską na temat: Metoda stosowania monitorów ekranowych dla celów sterowania ruchem kolejowym (promotor prof. dr hab. inż. Mirosława Dąbrowa - Bajon) w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej – uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. W latach (1978 – 2009) pracował na Politechnice Krakowskiej.

Zainteresowania i specjalizacja:
Systemy informatyczne w sterowaniu ruchem kolejowym, zastosowanie systemów informatycznych w logistyce i marketingu

Doświadczenia zawodowe:
W latach 1974 do 1978 pracuje w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych organizując Ośrodek Informatyki. Później cały czas jest zatrudniony jako adiunkt w Politechnice Krakowskiej - Wydział Inżynierii Lądowej w jednostkach naukowo – dydaktycznych związanych z transportem.

Dodatkowe funkcje i kompetencje:

 • Rzeczoznawca SITK w specjalności: „informatyka w komunikacji” od 2000r.,
 • Członek Sekcji Sterowania Ruchem w Komitecie Transportu PAN od roku 1991 - w latach 1993 do 1997 sekretarz Sekcji,
 • Stały członek Komisji d/s. Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP od 7.10.2002,
 • Członek Komisji Rewizyjnej SITK RP – Oddział Krakowski w latach (2006 – 2018).
 • Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zastosowania systemów informatycznych w transporcie.
dr inż. Robert Sternik
dr inż. Robert Sternik

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej specjalności Trakcja Elektryczna. Pracę doktorską na temat wzmocnienia systemu zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, obronił w Moskiewskim Instytucie Inżynierów Transportu. Długoletni pracownik naukowo - dydaktyczny PŁ w katedrze Trakcji Elektrycznej. W działalności naukowej zajmował się głównie zagadnieniami optymalizacji układów elektroenergetycznych trakcji.

Kilkanaście  lat pracował na stanowiskach menadżerskich w działach technicznych dużych firm  zajmujących się obsługą pojazdów samochodowych znanych marek, gdzie specjalizował się w diagnostyce i mechatronice pojazdowej.

Zainteresowania, energooszczędne, ekologiczne źródła napędu w transporcie kołowym, elektroniczne systemy sterowania układów napędowych w technice motoryzacyjnej, pojazdy autonomiczne, odnawialne źródła energii.

dr inż. Agnieszka Bulska
dr inż. Agnieszka Bulska

Dr Agnieszka Bulska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku Ochrona środowiska (studia magisterskie) 2001 i Chemii (studia doktoranckie – 2006).  Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu dydaktyki w szkolnictwie wyższym na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej – (2000) i międzyuczelniane studia podyplomowe - Manager BioTech Science – komercjalizacja wyników badań naukowych – 2013 r.
Od 2010 roku pełni funkcję Prodziekana na kierunku Transport

Zainteresowania naukowe:

 • wpływ transportu na środowisko naturalne,
 • koszty zewnętrzne funkcjonowania transportu,
 • recyklingu odpadów,
 • transport zrównoważony,
 • ekologistyka

Doświadczenie naukowo – dydaktyczne zdobyła pracując na łódzkich uczelniach: Politechnika Łódzka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Jest stypendystką programu ERASMUS. Bierze czynny udział w realizacji projektów międzynarodowych i ma duże doświadczenie w aplikowaniu do UE o nowe fundusze na rzecz rozwoju regionu i Szkolnictwa Wyższego. Brała udział w kilku wyjazdach studyjnych na partnerskie uczelnie europejskie w celu wymiany doświadczeń związanych z systemem kształcenia i systemem komercjalizacji wyników badań.

dr inż. Andrzej Dąbek
dr inż. Andrzej Dąbek


 

Doświadczony manager / trener / wykładowca / nauczyciel dyplomowany, komunikatywny – łatwo nawiązujący relacje osobowe w różnorodnych środowiskach zawodowych; praktyka zawodowa poparta rozwiniętą wiedzą.

Umiejętność: kreowania sieciowych systemów logistycznych; eksploatacji operacyjnej rozbudowanych struktur sieci logistycznych; tworzenia budżetów finansowych , kontroli i analiz ich realizacji. Lekkie pióro, prowadzenie zajęć w języku angielskim (rosyjski komunikatywny). Doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 20 letni okres pracy w krajowych i międzynarodowych organizacjach gospodarczych w branży TSL (korporacje międzynarodowe, spółki krajowe, przedsiębiorstwa państwowe). Od II dekady XXI w. działalność zawodowa skoncentrowana na edukacji (adiunkt, wykładowca, trener, nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkolnictwie średnim) głównie w Warszawie i Łodzi.


Wykształcenie:

 • 2017 –  Nauczyciel Dyplomowany w najstarszej średniej szkole technicznej w Polsce (Technikum nr 7 w Warszawie – 2018 / 145 lat)
 • 2002 –  Doktor Nauk Ekonomicznych; Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego; rozprawa doktorska pod tytułem ”Logistyczne systemy dystrybucji drobnicy w Polsce” napisana pod kierunkiem  dr hab. Zdzisława Kordela prof. UG. Recenzenci: Prof. dr hab. Jacek Brdulak; Dr hab. Mirosław Chaberek prof. UG.
 • 1993 – Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu - studium podyplomowe: transport i logistyka.                 
 • 1986 – Politechnika Warszawska, Instytut Transportu; magister inżynier transportu; specjalność sterowanie ruchem w transporcie


 

dr inż. Jerzy Janczewski
dr inż. Jerzy Janczewski

Adiunkt AHE w Łodzi, wydział Zarządzania Informatyki i Transportu.

W 1975 r. ukończył Politechnikę Warszawską, wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa – mgr inż. mechanik o specjalności maszyny i urządzenia energetyczne. W 1976 roku Politechnika Warszawska Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych Podyplomowe Studium w zakresie pedagogiki wyższego szkolnictwa technicznego. W 1988 Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania dla Inżynierów. W 2001 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania  w Łodzi- Podyplomowe Studia w zakresie Przedsiębiorczość. W 2006 Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, studia doktoranckie – kierunek Eksploatacja Maszyn. W 2007 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i  Finansów – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem, rozprawa doktorska   Uwarunkowania organizacyjne i techniczne dla rozwoju przedsiębiorczości w małych warsztatach samochodowych – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium  Zarządzania i Finansów, praca doktorska pod kierunkiem Profesora Mirosława Włodarczyka, listopad 2007. Recenzenci pracy: Prof. Krystyna Skowronek- Mielczarek/SGH/, Prof. Jan Adamczyk/Politechnika Rzeszowska.

Zainteresowania i specjalizacja:
Zarządzanie logistyczne w łańcuchu dostaw, logistyka zwrotna, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Zainteresowania naukowe i specjalizacja  związane są przede wszystkim z problematyką zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami z obszaru transportu, zaplecza technicznego motoryzacji i zarządzania łańcuchami powrotnymi.  

Doświadczenia zawodowe:
Dydaktyk oraz praktyk, menedżer, nauczyciel akademicki i nauczyciel dyplomowany.. Doświadczenie naukowo – dydaktyczne zdobywał pracując jako asystent stażysta, pełnomocnik rektora ds. praktyk studenckich, asystent, starszy asystent w Politechnice Warszawskiej, Instytut Mechaniki (1975-1983), wykładowca Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku (2008 -2011),   adiunkt AHE w Łodzi (od 2008), nauczyciel dyplomowany ZDZ w Łodzi, ZS w Gabinie, ZS w Żychlinie, doradca metodyczny MSCDN w Płocku (2010-2014).  Doświadczenie praktyczne zdobywał pracując na stanowiskach kierowniczych, Spółdzielnia w Modelu, kierownik zakładu usługowego, kierownik zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego, prezes zarządu (1983- 1992), P.H. Polexrol sp z o.o. w Żychlinie , prezes zarządu (1991- 1998).

Dodatkowe funkcje i kompetencje:

 • Członek Płockiego Towarzystwa Naukowego.
 • Członek Stowarzyszenia  Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku.
 • Koordynator studiów podyplomowych w AHE, Transport – Spedycja – Logistyka, Logistyka i spedycja dla nauczycieli.
 • Redaktor naukowy i prowadzący czasopisma naukowego AHE Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie.
 • Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania. Właściciel dwóch patentów.


 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj