Wybierz miasto:

Wywiad z dr. inż. Robertem Sternikiem

 

dr inż. Robert Sternik

Czego może spodziewać się student, który wybrał kierunek transport w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi?

W trakcie studiów słuchacze otrzymują wiedzę z dziedzin technicznych dotyczących szeroko rozumianej logistyki i transportu, jak również wiedzę z dziedziny organizacji, zarządzania i ekonomiki firm. Celem studiów jest przygotowanie inżyniera do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych działach gospodarki związanych z logistyką i transportem.

Studia na kierunku transport AHE przygotowują przyszłych inżynierów do pracy w firmach spedycyjnych, centrach logistycznych, firmach transportu drogowego, szynowego, działach transportu wewnętrznego, międzynarodowych firmach przewozowych, a także w działach administracji zajmujących się transportem i infrastrukturą.

 

Jakie specjalności oferują Państwo na kierunku?

Zgodnie z zainteresowaniami naszych studentów obecnie oferujemy dwie specjalności:

  • logistyka w transporcie
  • transport lądowy.
     

Jakie są największe atuty kierunku transport?

Kierunek przygotowuje kadry dla jednego z najbardziej perspektywicznych działów gospodarki. W najbliższych latach należy się spodziewać olbrzymich nakładów finansowych skierowanych na rozwój transportu. Widzimy znaczne ożywienie inwestycji w transporcie lotniczym, drogowym i kolejowym, a także niezwykle żywiołowy rozwój centrów logistycznych. Nasi absolwenci nie mają trudności w znalezieniu ciekawej i dobrze płatnej pracy w zawodzie.
 

Jak wyglądają zajęcia praktyczne?

Przede wszystkim są to prace w grupach lub praca indywidualna w pomiarowych, projektowych czy badawczych. Ważnym etapem praktycznego rozwijania umiejętności są również praktyki zawodowe, gdzie studenci mogą zderzyć teorię z jej praktycznymi zastosowaniami w wiodących firmach usługowych i produkcyjnych stawiających nacisk na rozwój logistyki.
 

Jakie są plany na rozwój kierunku?

Na kierunku planuje się stałe unowocześnianie bazy dydaktyczno-naukowej, modyfikowanie programów studiów zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami światowymi, zwracając szczególną uwagę na kształtowanie postaw i kompetencji. Dostosowujemy programy nauczania do potrzeb, jakie pojawiają się wraz z nowymi technologiami w transporcie (np. transport autonomiczny), planami budowy Centralnego Węzła Komunikacyjnego, kolei dużych prędkości, nowoczesnych terminali i centrów logistycznych czy pobliskich węzłów autostradowych – regionu Łodzi jako centrum transportowego Polski.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj