Wybierz miasto:

dr inż. Agnieszka Bulska

dr inż. Agnieszka Bulska

Dziekan kierunku Transport

Jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku Ochrona środowiska (studia magisterskie) 2001 i Chemii (studia doktoranckie – 2006).  Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu dydaktyki w szkolnictwie wyższym na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej – (2000) i międzyuczelniane studia podyplomowe - Manager BioTech Science – komercjalizacja wyników badań naukowych – 2013 r.

Zainteresowania naukowe:

  • wpływ transportu na środowisko naturalne,
  • koszty zewnętrzne funkcjonowania transportu,
  • recyklingu odpadów,
  • transport zrównoważony,
  • ekologistyka

Doświadczenie naukowo – dydaktyczne zdobyła pracując na łódzkich uczelniach: Politechnika Łódzka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Jest stypendystką programu ERASMUS. Bierze czynny udział w realizacji projektów międzynarodowych i ma duże doświadczenie w aplikowaniu do UE o nowe fundusze na rzecz rozwoju regionu i Szkolnictwa Wyższego. Brała udział w kilku wyjazdach studyjnych na partnerskie uczelnie europejskie w celu wymiany doświadczeń związanych z systemem kształcenia i systemem komercjalizacji wyników badań.  

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj