Wybierz miasto:

Za nami uroczyste spotkanie powołujące członków-przedstawicieli zarządu AHE, dydaktyków, partnerów technologicznych Akademii oraz studentów do Rady Programowej kierunku transport oraz mechanika i budowa maszyn.
W skład Rady kierunku wchodzą przedstawiciele partnerów technologicznych, zarządu AHE, dydaktycy oraz studenci.
Podczas spotkania duży nacisk został położony na merytoryczny wpływ partnerów otoczenia biznesowego na współtworzenie innowacyjnej koncepcji kształcenia.

Akademię reprezentowali:

 • adw. dr Mariusz Olężałek, prorektor ds. kształcenia,
 • dr inż. Agnieszka Bulska, dziekan kierunku transport,
 • dr inż. Jakub Świerczyński, dziekan kierunku mechanika i budowa maszyn.

W spotkaniu uczestniczyli: 

 • Artur Fraj, dyrektor Portu Lotniczego Łódź
 • dr. hab. Andrzej Szymanek, wykładowca
 • dr hab. inż. Szymon Salamon, wykładowca
 • dr. inż. Jerzy Janczewski wykładowca
 • dr Beata Groblewska-Bogusz, dziekan kierunku zarządzanie
 • mgr Oktawia Ewa Braniewicz, dziekan studiów anglojęzycznych, nauczyciel akademicki
 • mgr Kinga Kwiatkowska-Kuc, trenerka, kierownik Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w Łodzi
 • Ewelina Piguła, studentka

W skład RP weszli także:

 • Jarosław Żak, Członek Zarządu firmy Hatrans,
 • Łukasz Michałowski, Dyrektor Dystrybucji Międzynarodowej Regionu firma Raben.

Do zadań Rady należy między innymi:

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów,
 • doskonalenie koncepcji kształcenia i programu studiów,
 • występowanie do dziekana wydziału z inicjatywą wprowadzenia zmian do programu studiów danego kierunku,
 • uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych dotyczących programu studiów oraz przygotowania zawodowego absolwentów.
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa
Transport - Rada Programowa

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj