Wybierz miasto:

Transport lądowy pozostaje najważniejszym rodzajem transportu zarówno w odniesieniu do transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Specjalność ta pozwala na poznanie najistotniejszych problemów ruchu drogowego i szynowego oraz wyposaża absolwentów w kompetencje ułatwiające rozwiązywanie tych problemów.

Niezbędne kompetencje i kwalifikacje studenci uzyskują podczas zajęć z zakresu atrakcyjnej tematyki, takiej jak np. sterowanie ruchem drogowym, pasażerski transport publiczny, modelowanie procesów transportowych, kształtowanie jakości przewozów, bezpieczeństwo w ruchu drogowym itp. Profil kształcenia przewiduje możliwość zatrudnienia w:

  • działach transportowych i zaopatrzeniowych firm produkcyjnych
  • przedsiębiorstwach komunikacyjnych
  • działach technicznych stanowiących zaplecze dla systemów transportowych
  • firmach zajmujących się produkcją pojazdów samochodowych i części zamiennych
  • sieciach dealerskich i firmach handlowych
  • autoryzowanych serwisach pojazdów ASO
  • Stacjach Kontroli Pojazdów - SKP
  • służbach i instytucjach kontrolnych oraz zarządzających transportem (Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji).

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj