Wybierz miasto:

Za nami uroczyste spotkanie powołujące członków-przedstawicieli zarządu AHE, dydaktyków, partnerów technologicznych Akademii oraz studentów do Rady Programowej kierunku kulturoznawstwo.

W skład Rady kierunku wchodzą przedstawiciele partnerów technologicznych, zarządu AHE, dydaktycy oraz studenci.

Podczas spotkania duży nacisk został położony na merytoryczny wpływ partnerów otoczenia biznesowego na współtworzenie innowacyjnej koncepcji kształcenia.

Powołania z rąk adw. dr Mariusza Olężałka, prorektora ds. kształcenia odebrali:

 • dr Katarzyna Filutowska, dziekan kierunku
 • mgr Monika Kamieńska, prodziekan kierunku
 • dr Karol Stolarek, prodziekan kierunku
 • dr Beata Lisowska, nauczyciel akademicki
 • dr Katarzyna Najmrocka, nauczyciel akademicki
 • mgr Błażej Biskupski, nauczyciel akademicki
 • mgr Krzysztof Dudek, nauczyciel akademicki
 • mgr Michał Nowak, nauczyciel akademicki
 • Ewa Wasik, z-ca dyrektora Wydziału Kultury UMŁ
 • Adam Kocher, dyrektor Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi 
 • Julia Mizia, studentka na specjalności Produkcja i Realizacja Muzyki

W skład RP weszli także:

 • adw. dr . Mariusz Olężałek, Prorektor ds. kształcenia
 • Monika Karolczak, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem oraz Biura Karier
 • Grażyna Posmykiewicz, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi
 • dr Dorota Eichstaedt, nauczyciel akademicki
 • dr Jarosław Eichstaedt, nauczyciel akademicki
 • mgr Monika Wendorff, nauczyciel akademicki
 • Artur Sendyka, Przewodniczący Samorządu Studenckiego i student na specjalności Kreatywny Menager Kultury

Do zadań Rady należy między innymi:

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu studiów,
 • doskonalenie koncepcji kształcenia i programu studiów,
 • występowanie do dziekana wydziału z inicjatywą wprowadzenia zmian do programu studiów danego kierunku,
 • uzyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych dotyczących programu studiów oraz przygotowania zawodowego absolwentów.
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa
Kulturoznawstwo - Rada Programowa

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj