Wybierz miasto:
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC

Tancerka, choreografka, nauczycielka tańca współczesnego, choreografii, ruchu scenicznego i improwizacji. Doktor habilitowana sztuki w zakresie tańca, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, dyplomowana managerka kultury, pomysłodawczyni i dyrektorka Warszawskiego Teatru Tańca, dyrektorka Warsaw Dance Days. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego, kierownik artystyczna Chopin University Dance Company. W latach 2018-2022 pełniła funkcję Zastępczyni Dyrektora ds. Tańca w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. Od października 2023 roku pełni tę funkcję ponownie.

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu, Pedagogiki Baletu w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz podyplomowych studiów managerów kultury Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiowała również na dwuletnich Podyplomowych Studiach Teorii Tańca w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Choreografka spektakli tanecznych oraz twórczyni ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych i operowych. Tworzyła m.in. dla Polskiego Teatru Tańca, Kieleckiego Teatru Tańca, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru Żydowskiego w Warszawie, Praskiego Baletu Kameralnego (Czechy), United Movement (Szwajcaria), Conservatorio Profesional de Danza w Sewilli (Hiszpania).

Jako tancerka, pedagożka tańca i choreografka prezentowała się m.in. w: Japonii, USA, Kanadzie, Meksyku, Malezji, Chinach, Indiach, Chorwacji, Hiszpanii, Puerto Rico, Gran Canarii (Hiszpania), Rumunii, Szwajcarii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Danii, na Krecie, Litwie, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, w Czechach i Polsce.

Członkini jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów choreograficznych i tanecznych. Członkini Polskiego Forum Choreologicznego, Związku Artystów Scen Polskich ZASP i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Pięciokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – stypendium dla twórców (2006, 2016, 2023) oraz stypendium z programu „Młoda Polska” (2012, 2016), dwukrotna stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla młodych naukowców, 2013, 2015). Stypendystka Fundacji Balet ze Szczecina (2001) i Fundacji im. Pokusów z Krakowa (2002, 2003). Stypendystka Konferencji Rektorów Szwajcarskich. Laureatka grupowej Nagrody Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina I stopnia (2017) oraz dwukrotnie indywidualnej II stopnia (2012, 2017), Nagrody Choreograficznej Dyrektora Polskiego Teatru Tańca – Ewy Wycichowskiej (2005) oraz głównej nagrody The Best of Solo Performance na SzólóDuó Festival w Budapeszcie (2009). Odznaczona Medalem „Za zasługi dla UMFC” (2020). Laureatka Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2022 w dziedzinie tańca.  W roku 2023 otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

dr hab. Witold Wojtowicz
dr hab. Witold Wojtowicz

Doktor habilitowany, profesora AHE (wcześniej w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, IBL PAN oraz na Uniwersytecie Szczecińskim). Zainteresowania badawcze: społeczne i kulturowe uwarunkowania literatury dawnej, w obrębie mediewistyki literackiej – problem piśmienności i oralności przekazów (tu m.in. prace o Legendzie o św. Aleksym, Kronice tzw. Galla Anonima czy Carmen Mauri).

Redaktor naukowy publikacji o tymże profilu (wespół z prof. Andrzejem Dąbrówką): „Onus Athlanteum”. Studia nad kroniką biskupa Wincentego (2009), Nobis operique favete, Studia nad Gallem Anonimem (2017) (współredaktor również prof. Edward Skibiński) czy tomu Wokół Mikołaja z Wilkowiecka. Analizy i porównania (2022) a z dr Małgorzatą Dowlaszewicz i dr Agnieszką Patałą W kręgu sztuki, literatury i zabawy. Średniowiecze i mediewalizm (2022).

Obecne zainteresowania związane są m.in. problematyką mediewistyczną i mediewalistyczną, z recepcją zachodnich narracji epickich (szerzej wątków narracyjnych) w twórczości polskiej (czy związanej z kulturą Polski) aż po XVII stulecie. Redaktor pisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Autor m.in. książek: Szkice o poezji obscenicznej i satyrycznej Andrzeja Krzyckiego (2002), Milczenie bogów. Szkice i studia o liryce oświecenia (2006), Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku (2010 i 2012; wyd. w jęz. niem.: Studien zur „bürgerlichen Literatur” um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert (2015)).


numer ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8278-7948

 

dr Anna Michalak
dr Beata Groblewska-Bogusz
dr Beata Groblewska-Bogusz

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, w 2003 roku obroniła pracę doktorską nt. Efektywność wewnętrznego nadzoru w spółkach kapitałowych i uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.Początkowo pracowała jako konsultant w Fundacji Demokracji Przemysłowej oraz prowadziła własną firmę szkoleniową. Od 2004 roku rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Kupieckiej z siedzibą w Łodzi jako adiunkt i koordynator programu BETC, później jako dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji. Z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi jest związana od roku 2007 r.Dziekan kierunku zarządzanie AHE w Łodzi.Wykładowca przedmiotów z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu.  Prowadzi również  warsztaty dla praktyków m.in. z zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą organizacyjną, zarządzania czasem oraz technik heurystycznych.Zainteresowania naukowe nadzór właścicielski, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesem zmian.Prowadzone przedmioty:

 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • polityka społeczna i gospodarcza,
 • audyt ekonomiczny
dr Dorota Eichstaedt
dr Dorota Eichstaedt

dr nauk humanistycznych, adiunkt AHE w Łodzi, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek filologia polska i kulturoznawstwo); literaturoznawca, teatrolog, instruktor teatralny.

Nauka to dla mnie ważna sfera mojej pracy zawodowej. Od lat moje zainteresowania naukowe związane są z literaturą współczesną: poezją i prozą, a także dramatem i teatrem polskim i światowym.

Wyrazem moich teatrologicznych i literaturoznawczych pasji jest aktywność naukowa:

Zamknięty w kręgu własnej osobowości (Szkic o poezji Władysława Sebyły), „Rocznik Wieluński”, t. I, 2001.

W poszukiwaniu nowej formy. O próbach dramatycznych Józefa Czechowicza, , [w: ] Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Studia pod red. P. Kowalskiego, Opole 2002, s. 149-162.

Reklama telewizyjna i jej warsztat. Scenariusz lekcji [w:] Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, red. Beata Lisowska, Łódź 2011, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s. 81- 85.

Recenzja “Colloquia Ethnologica” T. II. Między historią a antropologią, czyli słów kilka o tomie „Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa. Historia i antropologia”, „Rocznik Wieluński”, t. 12, 2012.

Lokalnośc i peryferie w powieści Taksim Andrzeja Stasiuka, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2012/2(17), s. 139-145.

Regionalista – to brzmi dumnie! Uwag kilka o książce „Kim jesteś, regionalisto? Sylwetki, opinie, diagnozy”, „Rocznik Wieluński”, t. 13, 2013.

Najbardziej lubię prowadzić zajęcia z literatury i kultury współczesnej. Fascynuje mnie najnowsza proza polska i powszechna oraz jej konteksty. Swoim zamiłowaniem do literatury wszystkich epok oraz teatru i dramatu próbuję zarażać studentów podczas takich zajęć, jak Historia literatury polskiej, Polska literatura najnowsza, Europejska i pozaeuropejska literatura powszechna XX wieku, Kultura literacka i teatralna, Analiza dzieła literackiego, Wiedza o teatrze i dramacie współczesnym. Cenię sobie dyskusję ze studentami, dlatego lubię prowadzić ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i seminaryjne.

Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami przygotowującymi swe prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie). Od lat wykorzystuję w swej pracy metodę projektów.

Jeśli coś organizuję, najważniejsza jest rzetelność, fachowość i pasja. Chętnie angażuję się w działalność redakcyjną i organizacyjną (redakcja „Literaturoznawstwa”, praca nad redakcją „Kurtyny”, „Głosu Akademii”). Zawsze zachęcam studentów do rozwijania swych talentów twórczych, czego efektem są wydawnictwa studenckie, np. tomiki poezji.

W pracy ze studentami największą przyjemność sprawia mi kontakt z młodymi ludźmi pełnymi pasji, kreatywnymi i gotowymi do podejmowania ciekawych wyzwań.

Z życiu najważniejsze dla mnie jest, by być uczciwym człowiekiem, potrzebnym innym. Lubię swoją pracę i spędzanie czasu z rodziną. Naszą wspólną pasją jest podróżowanie. Uwielbiam dobrą literaturę najnowszą, malarstwo i kontakt z naturą.

 

dr Jarosław Paweł Eichstaedt
dr Jarosław Paweł Eichstaedt

Kulturoznawca, antropolog, teoretyk i socjolog kultury, adiunkt w Katedrze Literaturoznawstwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; kierownik Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2015 - Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna, nr zadania 03310/16.
Tytuł zadania: Słowo i obrazowanie. Ludowy wizerunek Chrystusa.
Autor licznych prac naukowych, redaktor monografii i tomów zbiorowych, uczestnik i organizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Zainteresowania naukowe:

 • Apokryficzność i kanoniczność w kulturze.
 • Antropologia współczesności.
 • Pamięć jako kategoria kulturowa i poznawcza.
 • Religijność ludowa.
 • Muzealnictwo i wystawiennictwo.

Aktywność dydaktyczna:

 • Historia kultury
 • Socjologia kultury
 • Teoria kultury
 • Antropologia kultury
 • Dyskurs międzykulturowy
 • Instytucje i organizacje kultury
 • Seminarium dyplomowe (kulturoznawstwo)

Wykaz publikacji po 2011 roku

 1. J. Eichstaedt, Kolekcje, wystawy i muzea. Scenariusz lekcji muzealnej, [w:] red. B. Lisowska, Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011, s. 11-18.
 2. J. Eichstaedt, Spotkania, reinterpretacje, fragmenty. Wstęp, [w:] red., J. Eichstaedt, K. Piątkowski, Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyplata. Historia i antropologia, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 2012, s. 13-15.
 3. J. Eichstaedt, Pamięć, tradycja i historia w perspektywie semiotyki tartuskiej, [w:] red., J. Eichstaedt, K. Piątkowski, Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyplata. Historia i antropologia, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 2012, s. 135-147.
 4. J. Eichstaedt, Wyobrażenie Matki Boskiej w Misterium Męki Pańskiej w Praszce, [w:] red. T. Spychała, Wizerunki Matki Bożej na ziemi wieluńskiej, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 2012, s. 79-94.
 5. J. Eichstaedt, Istnienie regionu. Przykład województwa łódzkiego, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 2(17), 2012, s. 139-145.
 1. J. Eichstaedt, Antropologia dla muzeum. Muzeum dla antropologii, [w:] red. Andrzej Białkowski, Izabela Majchrowska, Konferencja dyrektorów i kustoszy muzeów regionalnych z województwa łódzkiego, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2013, s. 33-40.
 2. J. Eichstaedt, Ludowy wizerunek Chrystusa. Topos obecności, [w:] red. Wojciech Łysiak, Sapere aǔso. Księga pamiątkowa poświęcona dyrektorowi Muzeum Pomorza Środkowego, Mieczysławowi Jaroszewiczowi, Poznań 2013, s. 431-443.
 3. J. Eichstaedt, Dwór w Ożarowie, [w:] red. Jan Książek, Cenne i ciekawe z kolekcji Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń-Ożarów 2014, s. 33-37, 40-47.
 4. J. Eichstaedt, Małe miasto i wielka historia, [w:] red. Ewa Nowina-Sroczyńska i Tomasz Siemiński, Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Bytów 2014, s. 121-132.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. J. Eichstaedt, Ale czy to na pewno jest prawdziwe? O formach przedstawiania przeszłości w muzeach wnętrz, referat wygłoszony na konferencji „Dzieła, twórcy, odbiorcy. Sztuka we współczesnych systemach kulturowych”, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 24-25 marca 2011.
 2. J. Eichstaedt, Wizerunki matki Boskiej w Misterium Męki Pańskiej w Praszce, referat wygłoszony na konferencjiKult Matki Bożej na ziemi wieluńskiej”, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 25 kwietnia 2012 r.
 3. J. Eichstaedt, Strój dworski i strój ludowy, referat wygłoszony na konferencji „620 - lecie nadania praw miejskich Praszce”, Muzeum w Praszce, Praszka, 7 maja 2012 r.
 4. J. Eichstaedt, Istnienie regionu. Przykład województwa łódzkiego, referat wygłoszony na konferencji Colloquia Ethnologica, Lokalność i regionalizm we współczesnych kontekstach społeczno - kulturowych”, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Ożarów. 24 maja 2012 roku
 5. J. Eichstaedt, Antropologia dla muzeum. Muzeum dla antropologii, referat wygłoszony na konferencji „Rola muzeum regionalnego w społeczności lokalnej”, Łódzki Dom Kultury, Sulejów, 13-14 grudnia 2012 roku.
 6.  J. Eichstaedt, Muzeum a uczestnictwo w kulturze, referat wygłoszony na konferencji „Zarządzanie strategiczne w muzeum”, Łódzki Dom Kultury, Łódź 2013, s. 33-40.
 7. J. Eichstaedt, Ludowy wizerunek Chrystusa. Topos obecności, [w:] red. Wojciech Łysiak, Sapere aǔso. Księga pamiątkowa poświęcona dyrektorowi Muzeum Pomorza Środkowego, Mieczysławowi Jaroszewiczowi, Poznań 2013, s. 431-443.
 8. J. Eichstaedt, Dwór w Ożarowie, [w:] red. Jan Książek, Cenne i ciekawe z kolekcji Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń-Ożarów 2014, s. 33-37, 40-47.
 9. J. Eichstaedt, Małe miasto i wielka historia, [w:] red. Ewa Nowina-Sroczyńska i Tomasz Siemiński, Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Bytów 2014, s. 121-132.
 10. J. Eichstaedt, Od historii lokalnych do transkulturowości, referat wygłoszony na Kongresie kultury małych i średnich miast. Edycja 1. Czytelnictwo, Narodowe Centrum Kultury, Radomsko 14-15 października 2014 roku.
 11. J. Eichstaedt, Polityka regionalna a prawo do kultury, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Krosno 11 lutego 2015 roku.

Prace redakcyjne:

Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyplata. Historia i antropologia, red. J. Eichstaedt, K. Piątkowski, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 2012.

Sekretarz naukowy konferencji:

 1. Colloquia Ethnologica, konferencja Lokalność i regionalizm we współczesnych kontekstach społeczno - kulturowych, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Ożarów. 24 maja 2012 roku
 2. Colloquia Ethnologica, międzynarodowa konferencja „Regionalizm i wielokulturowość”, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Katedra Manažmentu Kultúry a Turizmu UKF v Nitre, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ w Krakowie, Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Ożarów 27-28 maja 2013 roku.

 

 

dr Karol Stolarek
dr Karol Stolarek

Prodziekan kierunku kulturoznawstwo AHE w Łodzi. Artysta wizualny, projektant graficzny, kompozytor, autor piosenek, producent muzyczny, doktor sztuki, dydaktyk. Tworzy muzyczne projekty: Bruno Schulz, mona polaski oraz solowy koncept o nazwie Człowiek, w którym czerpie szerokie inspiracje ze sztuki współczesnej, kształtując muzykę w obrębie elektroniki, performansu, rapu, folkloru oraz posługując się tekstem w języku polskim.

Projektant okładek płytowych dla polskich i zagranicznych wykonawców. Jego okładki i grafiki dedykowane muzyce były publikowane w USA, Kanadzie, Australii, Izraelu, Hongkongu, Niemczech. Twórca teledysków i wizualizacji koncertowych.

Występował na czołowych festiwalach muzycznych, takich jak Open’er, AlterFest, Soundedit, Polska z Offu, Męskie Granie. Ma na koncie około 500 koncertów w kraju i za granicą. Piosenki jego autorstwa gościły na antenach 357, Trójki, Czwórki, Kampusu i w wielu innych rozgłośniach ogólnopolskich i lokalnych.

W swojej aktywności artystycznej bada zjawiska zachodzące na granicy obrazu i dźwięku, poszukując wspólnych pól i analogii. Posługuje się mediami sztuk wizualnych i audialnych, unifikując je w obszarze performansu audiowizualnego, realizacji site-specific, teledysku, wizualizacji koncertowych, montażu wideo, projektowania graficznego.

Działania te oscylują w obrębie multisensorycznej percepcji dzieła, gdzie przenikanie się dyscyplin wizualnych, muzycznych i sfery słowa prowadzi do pogłębiania poszukiwań jednorodnego komunikatu.

Związany również z filmem jako scenograf, ilustrator, twórca czołówek, montażysta. Członek ZAiKS.

dr Katarzyna Filutowska
dr Katarzyna Filutowska

Dziekan kierunku kulturoznawstwo AHE w Łodzi.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, autorka monografii System i opowieść. Filozofia narracyjna w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800-1811 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007), Tożsamość narracyjna jako empiryczna podmiotowość – MacIntyre, Taylor, Ricoeur (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018), podręcznika akademickiego do etyki zawodowej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2009) i książki popularno-naukowej Filozofia starożytna – subiektywny przewodnik (SCRIPTORIUM, Opole 2013). Jest też współautorką monografii Kulturtransfer in der Proviz. Wilna als Ort deutscher Wissenschaft und Kultur (1803-1832) (wraz z Moniką Bednarczuk, Martą Kopij-Weiß i Mirją Lecke; Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020).

Publikowała m.in. w takich czasopismach jak „Studies in East European Thought”, „Narrative Inquiry”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” czy „Edukacja Filozoficzna”. Wykładowca filozofii i etyki. Zainteresowania badawcze: m.in. idealizm niemiecki, etyka zawodowa, zagadnienia z pogranicza filozofii i literatury, tożsamość narracyjna, narratologia, metodologia narracyjna w naukach humanistycznych.

dr Katarzyna Najmrocka
dr Katarzyna Najmrocka

Antropolog kulturowy i specjalista ds. Public Relations. W kręgu zainteresowań badawczych mieszczą się narracje dotyczące postpamięci, kulinariów i kulturowego dziedzictwa regionu. Prowadziła badania dotyczące kulturowych wymiarów prowincji. Pracowała jako przewodnik muzealny. Interesuje się antropologicznymi wymiarami podróży i postturyzmu oraz posthumanistycznym nurtem badawczym. Obecnie zajmuje się kulturowym fenomenem południowo-zachodnich Indii z uwzglęgnieniem tradycyjnej sztuki teatralnej oraz miejsca zwierząt w życiu Keralczyków.

dr Krzysztof Jurecki
dr Krzysztof Jurecki

W 2023 roku odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria.

Krytyk, historyk oraz kurator sztuki, doktor nauk humanistycznych. Magisterium i doktorat na UJ w Krakowie. Członek honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. W drugiej połowie lat 80. XX w. związany z „Kulturą zrzuty” – niezależnym ruchem artystycznym. Autor licznych publikacji na temat fotografii i historii sztuki. Zainteresowany jest głównie historią fotografii i filmu awangardowego, ale także historią grafiki i malarstwa polskiego po II wojnie światowej, zwłaszcza w jego wersji fotorealistycznej.

Prowadzi blog o fotografii i sztuce: www.jureckifoto.blogspot.com.

Informacje o autorze:

www.pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Jurecki

www.omniekrzysztofjurecki.blogspot.com/

Książki, teksty, artykuły

Autor kilku książek z zakresu historii: Fotografia polska lat 80., Łódź 1989; (wraz z K. Makowskim) Słowo o fotografii, Łódź 2003; Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce, Łódź 2008; Czas fotografii, Września 2009.

Jest autorem haseł z zakresu historii fotografii do 30. tomu Wielkiej encyklopedii PWN, wielu sylwetek artystycznych na portalu Instytutu Adama Mickiewicza Culture.pl, w tym tekstu o całej historii fotografii polskiej do 1990 r. www.culture.pl/pl/artykul/historia-fotografii-polskiej-do-roku-1990. Jest też autorem istotnego tekstu historycznego Polish Photography 1939–1969, w: European History of Photography 1969–1969, (ed. V. Macek, Central European House of Photography, Bratislava 2014).

Swoje teksty publikował od 1987 r. m.in. w takich czasopismach, jak: „Arteon”, „Art&Business”, „Format” (od 1990 r. do chwili obecnej), „Fotografia” (1987–1989), „Krytyka Literacka”, „Obieg”, „Obscura”, „Projekt”, „Student”. W latach 1990–2014 był stałym współpracownikiem czasopisma „Exit”, w latach 2000–2010 – „Kwartalnika Fotografia”. W latach 1985–2005 pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi jako adiunkt w Dziale Grafiki (1994–1998), a od 1998 r. był kierownikiem Działu Fotografii i Technik Wizualnych. W latach 2007–2017 współpracował z Galerią Sztuki Wozownia w Toruniu, w której zrealizował kilkanaście wystaw. Od 2011 r. współpracuje z Ośrodkiem Działań Artystycznych w Piotrkowie.

Wykładowca

W latach 1992–1993 uczył filozofii sztuki oraz prowadził seminarium dyplomowe w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie. W latach 1997–2010 był wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (licencjat z zakresu fotografii) oraz ASP w Poznaniu (1994–1996) oraz ASP w Łodzi, gdzie prowadził historię grafiki i seminarium dyplomowe (1994–2005). Od 2005 do 2018 r. był wykładowcą w WSSiP w Łodzi (historia sztuki i historia fotografii). Od 2018 wykładowca w Katedrze Fotografii  PWSFTviT w Łodzi.

Najważniejsze wystawy (wybór)

 • Nie wieder! / Nigdy więcej!, Stadtmuseum, Düsseldorf 1989 (kat. niem.- pl.).
 • Grupa „Łódź Fabryczna”, Cuda-Niewidy, marzec 1990, Galeria CIK, Łódź (ulotka, druk ksero).
 • Krzysztof Cichosz, Zestawy. Fotografie z lat 1977–90, kwiecień–maj 1990, Galeria CIK, Łódź (unikatowy kat. z oryginalną fot.).
 • Sławomir Kosmynka, Instalacje, Galeria CIK, maj 1990, Łódź (druk inf. z tekstem S. Kosmynki pt. Wojna obrazów).
 • Wiesław Barszczak, Fotografia, Galeria CIK, wrzesień 1990, Łódź (druk inf.).
 • Jacek Poremba, Fotografie, Galeria CIK, październik–listopad 1990, Łódź (plakat).
 • Andrzej Mielczarek, Fotografie, Galeria CIK, listopad 1990, Łódź (kat., druk ksero).
 • Jacek Piotrowski, Triumfy (unikatowy kat. z oryginalną fot.), Galeria CIK, luty–marzec 1991.
 • Maurycy Sławiński, Malarstwo, (druk inf.), Galeria CIK, maj–czerwiec 1991.
 • Nowa generacja fotografii polskiej (w ramach XXI KF w Gorzowie Wielkopolskim), maj 1991, BWA Gorzów (kat. pol.-ang.).
 • Zmiana warty. Wystawa młodej fotografii polskiej, (komisarze: K. Jurecki, K. Cichosz), Galeria FF, Łódź 1991 (kat. pol.-ang.) oraz BWA, Szczecin, październik 1991.
 • Fotografia polska lat 80. Ze zbioru Krzysztofa Jureckiego, Galeria Dziennikarzy, Kutno, czerwiec–lipiec 1992 (kat., ksero).
 • Andrzej J. Lech. Artysta polski w USA, Galeria Dziennikarzy, Kutno, sierpień 1992 (kat., ksero).
 • Polesie lat trzydziestych w fotografii Józefa Szymańczyka, Muzeum Regionalne, październik 1992 – styczeń 1993, Kutno (kat.).
 • Zdzisław Beksiński. Od awangardy do postmodernizmu, Muzeum Regionalne, Kutno 1993 (kat.).
 • Współczesna grafika łódzka, Muzeum Sztuki, Pałac Herbstów, Łódź 1996 (kat.).
 • Joseph Beuys. Szaman czy nauczyciel?, Muzeum Okręgowe, Toruń 1996 (kat. pol.-niem.).
 • Joseph Beuys. Obrzeża Europy (komisarze: A. Saciuk i K. Jurecki), BWA, Bielsko-Biała 1997 (kat. pol.-niem.).
 • Wobec Apokalipsy (Anna Baumgart, Marek Rogulski, Danuta Kuciak i Wspólnota Leeeżeć), Galeria Spiż, Gdańsk 1997 (zaproszenie).
 • Edward Łazikowski. Obiekty z lat 1979–1997. Rysunki, rzeźby, obrazy, fotografie, Muzeum Sztuki, Łódź 1998 (kat. pol.-ang.).
 • Kobiety & Mężczyźni (komisarze: J. Ciesielska i K. Jurecki), Galeria Manhattan, Łódź 1998 (kat.).
 • Wobec Apokalipsy. Pocałunek Śmierci, BWA, Bielsko-Biała 1999 (kat.).
 • Zofia Rydet (1911–1997). Fotografie, Muzeum Sztuki, Łódź 2 czerwca – 31 lipca 1999 (kat. pol.-ang.).
 • Grzegorz Przyborek. Pamięć obrazów, Muzeum Sztuki, Łódź 1999 (kat. pol.-ang.).
 • Aleksandra Mańczak. Pamięć obrazów, Muzeum Sztuki, Łódź 1999 (kat. pol.-ang.).
 • Zygmunt Rytka. Ciągłość nieskończoności, Muzeum Sztuki, Łódź 2 października – 19 listopada 2000 (kat. pol.-ang.) oraz pokaz filmów wideo i spotkanie z autorem, Muzeum Sztuki, Łódź 9 listopada 2000.
 • Jan Saudek. Fotografie, Muzeum Sztuki, Rezydencja Księży Młyn, Łódź 2001, 5–25 stycznia.
 • Cielesność ciała. Natalia LL i jej studenci, Muzeum Sztuki, Łódź 2001, 30 marca –30 kwietnia 2001 (komisarze: M. Wicherkiewicz i K. Jurecki).
 • Wokół dekady. Fotografia polska lat 90. (kuratorzy: K. Cichosz, K. Jurecki, A. Sobota), Muzeum Sztuki, Łódź 2002 (kat. pol.-ang.).
 • Oczyma Krzysztofa Gierałtowskiego. Fotografie. Polacy, portrety współczesne, Muzeum Sztuki, Łódź 2002, 26 kwietnia – 2 czerwca 2002 (kat. pol.-ang.).
 • Fotoinstalacje Krzysztofa Cichosza, RKM, Muzeum Sztuki, Łódź 2002, 23 stycznia –2 marca 2003 (kat. pol.-ang.) oraz BWA, Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej (wraz z E. Łubowicz), 7 kwietnia – 9 maja 2004.
 • Miejsca-Zapisy, Muzeum Sztuki, Łódź 2004, 29 września–12 października 2004 (komisarze: K. Jurecki, Z. Karnicka i J. Ładnowska).
 • Wiesław Hudon. Artysta w podróży. Fotografie z lat 1969–2004, Muzeum Sztuki, Łódź 2004, 1 października – 31 listopada 2004 (kat. pol.-ang.).
 • Prawdziwa historia grupy artystycznej Łódź Kaliska (1979–2004), Muzeum Sztuki, Łódź 2004, 7 listopada – 10 grudnia 2004.
 • Prawdziwa historia grupy artystycznej Łódź Kaliska (1979–2004), PGS Sopot, 7–31 stycznia 2005.
 • Grupa Hueckelserafin. Fotografie z lat 2002–2004, PGS Sopot, 7–31 stycznia 2005.
 • Jerzy Lewczyński. „Archeologia fotografii”. Prace z lat 1941–2005, Muzeum Sztuki, Łódź 2005, 19 kwietnia – 15 maja 2005 (wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi).
 • Erwin Olaf. Verititas Splendor. Fotografie z lat 1988–2003, Muzeum Sztuki, Łódź 2005, 9 września – 25 października 2005.
 • Łódź Getto. Fotografie Henryka Rossa, (kurator ze strony MSŁ), Muzeum Sztuki, Łódź 2005, 29 sierpnia – 20 września 2005.
 • Światło ze Wschodu, (wraz z Anną Radziukiewicz), cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Moskwa, 4–12 października 2005; Miejska Galeria Sztuki, Łódź, 31 sierpnia – 1 października 2006 (album pol.-ang.).
 • Leszek Żurek, Moje ogrody i inne fotografie, WSSiP w Łodzi, Galeria Akademicka, 18 maja –10 czerwca 2006 (folder), (wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi).
 • Ireneusz Zjeżdżałka, Proces naturalny i inne fotografie, WSSiP w Łodzi, Galeria Akademicka, 18 maja – 10 czerwca 2006 (folder), (wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi].
 • Andrzej Dudek-Dürer. Rekonstrukcja tożsamości. Fotografia i wideo. Prace z lat 1965–2005, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2006, Galeria „El”, Elbląg 2006; Galeria Domek Romański, Wrocław 2006, Miesiąc fotografii w Bratysławie, listopad 2006; galeria „FF” w Łodzi, 2007 (kat. pol.-ang.).
 • XX wiek fotografii polskiej. Z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, (wraz z E. Gałązką i K. Kimurą), The Shoto Museum of Art, Tokio, 25 lipca 2006 i Niigata Art City Museum, Niigata, 1 września – 22 października 2006).
 • Diane Ducruet. Pasażerowie i inne fotografie, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2007 (kat. pol.-ang.).
 • Sylwia Kowalczyk. Chicas, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2007 (kat.).
 • Od symulacji do problemu „nowego symbolizmu”, Stary Browar, maj–czerwiec 2009, 6. Biennale Fotografii, Poznań (kat. pol.-ang.).
 • Andrzej Dudek-Dürer. 40 lat „sztuki butów”, (wraz z Piotrem Groszem),Galeria Pionova, Gdańsk, maj–czerwiec 2009.
 • Grzegorz Zygier. TWOONE i inne fotografie, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, lipiec 2009 (kat. pol.-ang.).
 • Archetyp fotografii. Joachim Froese, Grzegorz Przyborek, Ken Matsubara, CSW Łaźnia, Gdańsk, 18 czerwca – 29 sierpnia 2010 (kat. pol.-ang.).
 • Józef Szymańczyk: między fotografią zakładową a „fotografią ojczystą”. Polesie lata 30. XX wieku, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2–25 lipca.2010 (kat. pol.-ang.).
 • Tadeusz Żaczek. Rzeczywistość i niezwykłość polskiego prawosławia. Fotografie z lat 1987–2010, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, luty–marzec 2011 (kat. pol.-ang.).
 • Andrzej Jerzy Lech: Cytaty z jednej rzeczywistości. Fotografie z lat 1979–2010, (wraz z Magdaleną Świątczak), ŁDK, Łódź, 7–29 maja 2011, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, czerwiec 2011 (kat. pol.-ang.).
 • Andrzej Różycki – bycie z sacrum, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 29 lipca – 14 sierpnia 2011 (kat. pol.-ang.).
 • Andrzej Dudek-Dürer – Koło życia i śmierci / Andrzej Dudek-Dürer – Wheel Life and Deaf, ODA, Piotrków Trybunalski (w ramach festiwalu Interakcje 2012), 7–31 maja 2012.
 • Sylwia Kowalczyk. Portrety – obiektywizacja czy surrealizacja?, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 9–29 maja 2012 (kat. pol.-ang.).
 • Co kryje się na dnie oka? W kręgu auto/portretu z przełomu XX/XXI wieku? / What's hidden on the bottom of an eye? Self/portrait at the turn of 21-st centaury, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 27 lipca – 2 września 2012 (kat. pol.-ang.).
 • Corinna Streitz, Urojenia/Gespinste, Łódź, Galeria Re:Medium, MGS w Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 4–18 września 2012).
 • Grzegorz Zygier Perfo∙racje i Twoone, MOS/GSN, Gorzów Wielkopolski, 8 września – 14 października 2012 (kat.).
 • Andrzej J. Lech. Citáty z jednej reality / Quotes from one reality. Fotografie / Z rokov 1978–2010, 31 października – 30 listopada, Bratysława, Instytut Polski, Nam. SNP 27, XXII Month of Phography, (kuratorzy: K. Jurecki, M. Świątczak).
 • Andrzej Dudek-Dürer, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg, 14 lutego – 14 marca 2013 (kurator wraz z Jarosławem Denisiukiem).
 • Wiktor skok. Teo / ZBNC – Ingerencja, przejście podziemne dworca Łódź-Żabieniec, (wernisaż 10 maja 2013).
 • Halucynacje pamięci. Najnowsze wersje fotorealizmu w Polsce, ODA, Piotrków Trybunalski, 31 maja – 23 czerwca 2013 (kat.).
 • Tomasz Sobieraj, Leszek Żurek. Powidoki i Obiekty banalne, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 19 lipca – 25 sierpnia 2013 (kat. pol.).
 • Gramatyka gender, (Natalia Giza, Keymo, Ewa Świdzińska), Akademia Teatralna, festiwal Interfoto, Białystok, wrzesień 2013 (kat. pol.-ang.).
 • Andrzej Dudek-Dürer. Wciąż się zmieniając (kurator wraz M. Sudzińskim), ACK UMCS, Chatka Żaka, 3 października – 5 listopada 2013.
 • Piotr Kosiński. Wobec człowieka. Fotografie z lat 2012–14, MGS w Łodzi, Galeria Bałucka, 21 marca – 15 kwietnia 2014.
 • Andrzej Różycki i Adam Rzepecki. Drogi wyjścia i dojścia… Fotografia, malarstwo, obiekty z lat 1968–2014, Ośrodek Działań Artystycznych, ul. Dąbrowskiego 5, Piotrków Trybunalski, 3 kwietnia – 11 maja 2014 (kat.).
 • Keymo. Perwersja jest poezją ciała, ODA, ul. Sieradzka 8, Piotrków Trybunalski, 9 maja – 1 czerwca 2014 (folder).
 • Pracownia. Lucjan Demidowski i Marcin Sudziński. Twórczość fotograficzna z kręgu iluzjonizmu, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 8–31 sierpnia 2014 (kat.).
 • Jan Grzegorz Issaieff. Kim jest człowiek?, Galeria Re:medium, MGS, 16 kwietnia –6 maja 2015 (kat.).
 • Marek Rogulus Rogulski. Aerolit – zaplatanie energii, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 10 lipca – 31 sierpnia 2015 (kat.).
 • Jan Grzegorz Issaieff. Trud istnienia. Rysunek i malarstwo, Galeria Art Brut, Lublin, 19 września – 12 listopada 2015 (folder).
 • Michał Arkusiński. Poza porządkiem, MGS w Łodzi, Galeria Bałucka, 11 lutego – 13 marca 2016 (kat.).
 • W stronę człowieka. W hołdzie Zofii Rydet. Maciej Herman, Agnieszka Hunicz, Piotr Kosiński, Mateusz Palka, Andrzej Różycki, Tomasz Sobieraj, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 1–31 lipca 2016 (kat. pol.-ang.),
 • Katerina Mistal. Mapping Europe, CSW Łaźnia 2, Gdańsk, 18 listopada 2016 – 15 stycznia 2017 (kat. pol.-ang.).
 • Małgorzata Wróbel-Kruczenkow. Między intymnością a nieobecnością istnienia, MGS, Galeria Bałucka, Łódź, 26 maja – 18 czerwca 2017 (kat.).
 • Edward Łazikowski. W partnerstwie z materią, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 28 lipca – 20 sierpnia 2017 (kat. pol.-ang.).
 • Krzysztof Ligęza. Drzewa-cienie-śnienie / Trees-Shadows-Dreaming, Granice Tolerancji. Trzeci Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Białystok, Interphoto 2017 / 3-rd International Photography Festival, Białystok Interphoto 2017 (kat. pol.-ang.).
 • Negocjowanie tożsamości. Miedzy realnym a wirtualnym w fotografii z XXI wieku / Negotiating identity. Between real and virtual in the 21-st centaury photography, Galeria Foto-Gen, Wrocław, 24 sierpnia – 12 października 2018 (kat. pol.-ang.).
 • Sylwia Kowalczyk. Lethe, Galeria X, 28-th Month of Photography, Bratysława, listopad 2018 (kat.).

Członek jury

Jest przewodniczącym i członkiem jury w wielu konkursach fotograficznych, krajowych i międzynarodowych. Od 2002 r. jako przewodniczący jury ocenia prace w cyklicznym międzynarodowym konkursie Cyfrowej Fotokreacji „Cyberfoto” w Częstochowie, a także w Piotrkowskim Biennale Sztuki (od 2011).

Od 2006 r. uczestniczy jako recenzent w Portfolio Review Miesiąca Fotografii w Bratysławie.

Krytyk/promotor twórczości

Krzysztof Jurecki w dużej mierze przyczynił się do wylansowania i zwiększenia znaczenia na scenie sztuki polskiej szeregu ważnych dziś postaci, takich jak: Zbigniew Libera, grupa Łódź Kaliska, Grzegorz Przyborek, Aleksandra Mańczak, Zofia Rydet, Józef Szymańczyk, Magda Hueckel, Jerzy Lewczyński, Zdzisław Beksiński (fotografia), Edward Łazikowski, Krzysztof J. Cichosz, Marek Rogulski, Zygmunt Rytka, Jan G. Issaieff (malarstwo), Ireneusz Zjeżdżałka, Andrzej Różycki, Adam Rzepecki, Grzegorz Zygier, Andrzej J. Lech, Keymo, Tomasz Michałowski, Tomasz Sobieraj (fotografia), Magdalena Samborska, Leszek Żurek, Sylwia Kowalczyk, Piotr Kosiński, Krzysztof Ligęza. W zakresie malarstwa ceni i propaguje twórczość: Magdy Moskwy, Małgorzaty Wielek-Mandreli i Beaty Białeckiej.

Stypendia i nagrody

 • MKiDN
 • 2007
 • 2016

Nagroda artystyczna Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego im. Waldemara Kućki, 2006.

W latach 2011–2016 ekspert w dziedzinie sztuk wizualnych Wydziału Kultury UM w Łodzi.

dr Beata Lisowska
dr Beata Lisowska

Kulturoznawca, filmoznawca, antropolog kultury, koordynatorka projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, łączących pokolenia, dla młodzieży, studentów, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Absolwentka kulturoznawstwa i etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat w  Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych (obecnie: Instytut Kultury Współczesnej) Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.  W latach 2011 – 2018 adiunkt w Zakładzie Kultury Wizualnej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie.

Zainteresowania naukowe: antropologia obrazu, antropologiczna analiza dzieł filmowych, film polski, media i kultura wizualna.

Zajęcia dydaktyczne: dotyczą kultury wizualnej, mediów, wiedzy o filmie, historii filmu, filmu polskiego, antropologii kultury, kultury popularnej, promocji kultury w Internecie. Dla studentów kierunków kulturoznawczych, filologicznych, pedagogicznych (na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych) oraz dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Książki pod redakcją

Teoria obrazu w naukach humanistycznych, red. Konrad Chmielecki, Beata Lisowska, Wydawnictwo
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015

Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, red. Beata Lisowska, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011

Artykuły

Kultura w cyberprzestrzeni. Strategie promocji w nowych mediach, „Kultura i Historia" nr. 33/2018

Od ludowego Glaukusa do cyfrowego Boruty. Metamorfozy postaci demonicznych w popularnej kulturze wizualnej, "Kultura i Historia" nr. 32/2017

Cinema and Anthropology. Film as a Source of Knowledge [w:] Art, ethics, rovocation, eds. I. Penier, A. Suwalska-Kołecka, Peter Lang 2016

Fotografia i reklama. Treści kulturowe we współczesnej fotografii reklamowej mody [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, red. A. J. Kukuła, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013

Wędrować, powracać… Symbolika drogi w twórczości filmowej Andrieja Zwiagincewa [w:] Obrazy drogi w literaturze i sztuce, red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2012

Metamorfozy ludowego Glaukusa. Antropologiczna analiza filmu „Jańcio Wodnik” Jana Jakuba Kolskiego [w:] Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, red. B. Lisowska, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011

Oczekiwanie na nieuchronne. Organizacja czasu teraźniejszego w filmie „Pętla” Wojciecha Jerzego Hasa i „Uniesie nas wiatr” Abassa Kiarostamiego [w:] Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa, red. M. Jakubowska, K. Żyto, A. M. Zarychta, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej,  Łódź 2011

Czasoprzestrzeń utopii. Konstrukcje społeczne w filmie nurtu kina popularnego – „Osada” Manoja Nighta Shyamalana [w:] Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość, red. Jarema Drozdowicz, Maciej Bernasiewicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Docenić chwilę. Idea przemiany w filmie „Uniesie nas wiatr” Abbasa Kiarostamiego [w:] Idea przemiany 2. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji, pod red. Piotra Fasta i Magdaleny Duś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2008.

Tajemnica wiary i ofiary. „Powrót” Andrieja Zwiagincewa [w:] Nowa audiowizualność - nowy paradygmat kultury?, red. Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasinska-Pasterczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Uczta w holenderskiej restauracji. Film „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek” Petera Greenawaya [w:] Miejsca biesiadne. Co o nich opowiada antropolog? Łódzkie Studia Etnograficzne, tom XLVI Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź 2007.

Antropologia dla filmu, film dla antropologii. Uwagi o interpretacji [w:] Między słowem a obrazem, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków 2005.

„Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek” Petera Greenawaya – antropologiczna opowieść o błazeńskiej uczcie, „Kultura i społeczeństwo”, nr 4, 2005.

Urok nieaktualności. Ikonosfera malowanych reklam ściennych, „Kultura Współczesna” nr 3-4, 2002

Dehumanizacja ciała w filmach Davida Cronenberga, „Ha!art” nr 2-3, 2002.

Podróże pozorne. Jim Jarmusch wobec mitu wędrówki, [w:] Na rubieżach ponowoczesności. Szkice o filmie współczesnym, red. nauk. E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2000.

dr Ewa Gałązka
dr Ewa Gałązka

Z wykształcenia jestem historykiem sztuki. Od wielu lat zajmuję się zagadnieniami sztuki i kultury współczesnej, związków sztuki i reklamy, promocji kultury oraz marketingu w turystyce. Pracowałam w firmie konserwatorskiej, gdzie przygotowywałam dokumentacje i ekspertyzy oraz wydawnictwie naukowym. Byłam również kuratorem w Dziale fotografii i sztuk wizualnych w Muzeum Sztuki w Łodzi. Przygotowywałam wystawy, ekspozycje i wykłady, realizowane w muzeum, jak i zagranicznych instytucjach kultury. Praca zawodowa pozwoliła mi zwiedzić kraje Europy, ale również Azję. Szczególnie Japonia jest moją wielką fascynacją, w obszarze sztuki, kultury i literatury. Interesuje mnie również Łódź, jestem przewodnikiem miejskim i chętnie oprowadzam wycieczki, szczególnie skierowane do seniorów i młodzieży. W obszarze moich zainteresowań jest również historia ubioru i moda.

A po pracy zajmuję się rękodziełem i szyciem, bo szyć każdy może, jak głosi tytuł mojego bloga na FB.

mgr inż. Kamil Łazikowski
mgr inż. Kamil Łazikowski

Członek zespołu Cool Kids Of Death (sampler, gitara elektryczna, nagrania, mix). Polski producent muzyczny, muzyk, inżynier dźwięku. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. Autor muzyki i udźwiękowienia do filmów oraz reklam. Autor wielu nagrań, miksów oraz masteringów. Od 2011 r. współzałożyciel ośrodka muzycznego „Bajkonur” w Łodzi, zawierającego salę do prób, scenę oraz studio muzyczne nagrodzonym w 2012 nagrodą Punkt dla Łodzi.
Obecnie prowadzi autorskie studio nagrań Soyuz Studio.

mgr inż. Magdalena Makara
mgr inż. Magdalena Makara

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, ukończyła także studia podyplomowe z Zaawansowanych aplikacji multimedialnych i ich zastosowania.  Od wielu lat pracuje na stanowiskach wykładowcy akademickiego i nauczyciela przedmiotów zawodowych w Technikum informatycznym. Autorka programów nauczania dla zawodu technik informatyk oraz wielu artykułów i skryptów:
1. M. Makara „Bądź bezpieczny w sieci” – Dzień Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi –Przegląd edukacyjny 2/129 – kwiecień-czerwiec 2023, Łódź
3. M. Makara „Praktyki zawodowe w Hiszpanii uczniów” - KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI, s. 26-37, nr 39/2022, Łódź
4. M. Makara „Nauczyciele doskonalą się w Grenadzie” – Przegląd edukacyjny - pismo nauczycieli 09-12.2021, Łódź
5. Makara M., Systemy informatyczne w zarządzaniu, skrypt, PUW, Łódź 2020.
6. Program nauczania dla zawodu Technik programista, ZST-I w Łodzi, 2020
7. Program nauczania dla zawodu Technik informatyk - INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, ZST-I w Łodzi, 2020
8. Makara M., Koludo – Durkiewicz K., Krawczak P.- Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, wyodrębnionej w zawodach: 351203 Technik informatyk, Łódź 2017
9. Makara M., Podstawy przetwarzania tekstu, skrypt, PUW, Łódź 2016.
10. Makara M., Obsługa arkusza kalkulacyjnego, skrypt, PUW,      Łódź 2016.
11. Makara M., Prezentacje multimedialne , skrypt, PUW, Łódź 2016.
12. Makara M., Obsługa Internetu, skrypt, PUW, Łódź 2016.

Jest również szkoleniowcem, liderem, egzaminatorem i ekspertem w wielu projektach edukacyjnych.

Zainteresowania naukowe:

 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Projektowanie stron internetowych
 • Zarządzanie projektami


Bierze czynny udział w realizacji projektów międzynarodowych (PO WER i Erasmus + ), ma duże doświadczenie w aplikowaniu wniosków do UE. Brała udział w wielu wyjazdach i szkoleniach realizowanych, ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Prywatnie uwielbia podróże.

 

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
Katarzyna Effort-Szczepaniak

Adwokat Izby Adwokackiej w Łodzi i mediator. Ukończyła Wydział Praw i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe Prawo Unii Europejskiej, gdzie obroniła pracę: „Funkcje znaku towarowego w orzecznictwie ETS”). Ukończyła także studia podyplomowe „Mediacja gospodarcza z elementami wiedzy pozaprawnej” na Uniwersytecie Łódzkim.

Od 2012 r. wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, od października 2021 r. ORA w Łodzi. Od 2015 r. jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a od 2019 r. jest Członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA. Pełni również funkcję stałego mediatora z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga i Sądu Okręgowego w Łodzi.

Specjalizuje się w sporach cywilnych, prawie gospodarczym z uwzględnieniem procesów budowlanych (obsługa developerów), własności intelektualnej (znaki towarowe, prawo autorskie) jak również w sprawach rodzinnych i spadkowych.

adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko
Katarzyna Piotrowska-Mańko

Adwokat, mediator, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i zespołu prasowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodnicząca Komisji Mediów i Komunikacji Społecznej przy ORA w Łodzi, członkini Komisji Kultury, Sportu i Integracji Zawodowej oraz Komisji ds. Wizerunku ORA w Łodzi. Absolwentka WPiA w Łodzi, a także Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (studia L. LM.). W 2019 r. ukończyła studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej i Mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w 2020 r. Prawo Nowych Technologii na PAN. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, mediów i reklamy. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Łodzi. Od 2011 r. pełni funkcję Redaktor Naczelnej „Kroniki” – Pisma Izby Adwokackiej w Łodzi.

mgr Anna Bojanowska-Sosnowska
mgr Anna Bojanowska-Sosnowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywna uczestniczka międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych. Autorka licznych publikacji i raportów z zakresu polityki społecznej, rynku pracy, problemów pokoleń w życiu społecznym i innych. W pracy naukowej zajmuje się problematyką rynku pracy, różnorodności na rynku pracy i aktywizacji zawodowej. Publikuje w czasopismach branżowych oraz popularyzatorskich. Jej komentarze gospodarcze oraz społeczne ukazywały się na pierwszych stronach ogólnopolskich tytułów oraz poczytnych portali. Słuchaczka Uniwersytetu Moskiewskiego oraz Uniwersytetu Linköping w Szwecji.
Odznaczona medalem UNIVERSITAS LODZIENSIS ALUMNO LAUDE DIGNISSIMO Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezes Obserwatorium Ekonomiczno-Społecznego.

mgr Błażej Biskupski
Błażej Biskupski

Właściciel Agencji Artystyczno-Reklamowej „ART-MIX", praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalnością postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcją wydarzeń artystycznych.

mgr Edyta Janiak
mgr Edyta Janiak

W latach 2015–2022 była studentką studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie literaturoznawstwa. Jej dorobek naukowy z racji na ten fakt oraz na zdobyte tytuły zawodowe z kulturoznawstwa mieści się w dyscyplinach naukowych literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii. Wykładowczyni twórczego pisania na kierunku filologia polska oraz koordynatorka ds. jakości kształcenia zdalnego AHE.

1.  Śmierć krytyka. Kultura uczestnictwa a przemiany krytyki XX i XXI wieku, red. A. Górska, E. Janiak, K. Jędrasiak, Łódź 2022.
2. Jak wyrazić siebie w języku? Przypadek szalonej Ofelii, [w:] Być w mniejszości. Być mniejszością, red. T. Kaczmarek, J. Raźny, Łódź 2019, s. 15–22.
3. Kim (według feministek) jest Antygona?, „Dyskurs” 2019, nr 27.
4. Problemy z tożsamością, czyli o recepcji „Zapisanego na ciele” Jeanette Winterson, „Dyskurs” 2019, nr 28.
5. „Absolutna amnezja” Izabeli Filipiak jako przykład powieści lesbijskiej, „Prace Literaturoznawcze” 2018, nr 6.
6. Feministyczne gry z autobiografią, „Dyskurs” 2018, nr 25.
7. „Inhabit” Janine Antoni jako metafora kobiecej twórczości, „Dyskurs” 2018, nr 26.
8.  „Arachnologie” Nancy K. Miller jako literackie ucieleśnienie teorii, [w:] Artyst(k)a: obecność i tożsamość, red. M. Popiel, K. Węgrzyn, M. Kuster, Kraków 2018.
9. Jeszcze krytyka czy już hejterstwo, czyli kilka słów o recepcji pisarstwa kobiecego, [w:] Hejterstwo. Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy, red. J. Dynkowska, N. Lemann, M. Wróblewski, A. Zatora, Łódź 2017, s. 119–130.
10. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego” (Cieszyn, 21.02.2017), udział z referatem: Lesbijka jako Inny/a.

 

mgr Jakub Kamiński
mgr Jakub Kamiński

Konsultant Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w której zajmuje się m.in. rynkami Chin i Indii. Współpracownik Instytutu Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim (mgr.) oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (lic.), na którym dwukrotnie uzyskał stypendium rektora za wyniki w nauce. Uczestniczył w wymianie akademickiej na University of Malta. Zainteresowany sytuacją polityczno-gospodarczą w regionie Indo-Pacyfiku oraz politykami klimatycznymi. Jego wywiady i artykuły publicystyczne ukazały się m.in. w Forbes, WNP.PL, Teologii Politycznej, Krytyce Politycznej, Nowej Konfederacji, Układzie Sił.”

mgr Marcin Powalski
mgr Marcin Powalski

Absolwent wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (2008-2013). Od 2019 roku pracownik PWSFtviT w roli akompaniatora oraz kierownika muzycznego. Tworzy muzykę do spektakli teatralnych, projektów multimedialnych i reklamowych. Współpracował jako kompozytor z Teatrem Nowym im. K. Dejmka w Łodzi, Teatrem Powszechnym w Łodzi oraz poznańskim Studiem Aktorskim STA. Uczestnik finałowego etapu konkursu Instant Composition Contest w ramach festiwalu Transatlantyk (2019). Konsultant Muzyczny podczas kręcenia amerykańsko-polskiego filmu I will find you (Martha Coolidge, 2019). Na płaszczyźnie muzyki popularnej był członkiem łódzkiej grupy Sjón, z którą m. in. odbył trasę koncertową po Wielkiej Brytanii wraz z zespołem Myslovitz (2012). Współpracuje z Wojciechem Kościelniakiem w ramach spektakli dyplomowych w Szkole Filmowej. Tworzy i pracuje na stałe Łodzi.

mgr Małgorzata Tomczyk
mgr Małgorzata Tomczyk

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Lektorka języka angielskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu angielskiego na różnych poziomach i w różnych grupach wiekowych. Tłumaczka i egzaminatorka TELC, lektorka języka obcego metodą e-learningową.

Na AHE prowadzi zajęcia  z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego.

mgr Michał Dahl
mgr Michał Dahl

Magister nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych. Dziekan kierunku politologia AHE w Łodzi. Doktorant na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpracownik Pekińskiego Uniwersytetu Sportowego.

 

mgr Michał Nowak
mgr Nowak Michał

Graphic Designer | Game Graphic Designer | Illustrator
PORTFOLIO: michalnowakdesigner.carbonmade.com

mgr Monika Kamieńska
mgr Monika Kamieńska

mgr filologii polskiej, zarządzania. Dyrektor Kreatywna w Innowacyjnym Ośrodku Turystyki Edukacyjnej i Biznesowej  „Energosfera". Kierownik w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi, była Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi, Dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, Pałacu Młodzieży im. J.Tuwima, Dyrektor Generalny Bestom Dentonet Sp.
z o.o., wiceprezes Stowarzyszenia Edukacyjno Kulturalnego Venae Artis, Prezes Fundacji Madame Chromatique, ekspert MEN , trener, metodyk.

Obecnie wykładowca AHE w Łodzi, wokalistka Łódzkiego Teatru Piosenki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami (PRINCE 2). Aktywnie działa na rzecz kultury i edukacji a także na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Często bierze udział w akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych. Organizatorka Festiwalu Łódź Miastem Kobiet, konkursu Łódź Miastem Talentów. Nagrodzona za pracę zawodową medalem: Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz medalem KEN, Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi. Otrzymała wyróżnienie w konkursie Akcja Akacja, zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Kobieta Spełniona, została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na osobowość roku Silva Virium. Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana wyjątkowym, przyznawanym przez Kapitułę Dziecięcą Medalem Serce Dziecku.

Autorka publikacji branżowych, felietonów, współautorka książek: M do 2 oraz Srebrne tabu i  Jak nie teraz to kiedy.

Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń, wykładów otwartych, prelekcji i warsztatów (w tym wiele autorskich).

Szkoliła wyższe kadry menadżerskie oraz pracowników niższego szczebla różnych branż. Specjalizuje się w tematyce związanej z umiejętnościami miękkimi, komunikacji, motywacji, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, badaniem własnego potencjału, zarządzania zespołem, budowania marki, zarządzaniem talentem i wiekiem w całym kraju. Od kilku lat specjalizuje się w edukacji kulturalnej, edukacji seniorów i działaniach międzypokoleniowych.

W 2021 r. otrzymała Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa oraz Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury.

mgr Monika Wendorff
mgr Monika Wendorff

Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu. Kompozytor wielu filmów, programów TV, spektakli TV, reklam. Właścicielka Agencji Reklamowej UNISONO.Dorobek artystyczny:

 • 1989 – Uczestnictwo w Międzynarodowym Seminarium Interpretacyjnym w zakresie niemieckiej liryki instrumentalnej
 • 1989 – Laureatka II Nagrody X Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Kameralnej
 • 1992 - BAJKI SAMOGRAJKI (Ryszard Żuromski ) Warszawa, Teatr Komedia -muzyka
 • 1992 - WAKACJE W MIEŚCIE (Ludwik Kronic) Film animowany dla TV -muzyka 1993 - BUJANIE W OBŁOKACH w CO SIĘ KOMU ŚNI? (Marek Skrobecki)- muzyka 1993 - ŚPIJ BOHATERZE (Sławomir Koehler), Film dokumentalny - muzyka 1994 - OPOWIEŚĆ O PIERZASTYM WĘŻU. MIT MEKSYKAŃSKI w NAUKA I LEGENDA – muzyka
 • 1995 - OPOWIEŚĆ O THORZE I OLBRZYMACH. MIT GERMAŃSKI w NAUKA I LEGENDA - muzyka,  reż Andrzej Piliczewski
 • 1996 - KRATKA Wykonanie muzyki, Film fabularny, Reżyseria: Paweł Łoziński
 • 1996 - NOTATNIK PRZYRODNICZY - 26 odcinków, serial animowany otrzymał nagrodę Srebrne Koziołki oraz wyróżnienie Jury Dziecięcego na Festiwalu Filmów dla Dzieci - Poznań 1996, a jeden z pierwszych odcinków pt. "Dlaczego słowik nie śpiewa?" - otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmów Ekologicznych EKOFILM w Ostrawie - muzyka
 • 1997 - DYNASTIA MIZIOŁKÓW (Ireneusz Czesny) - muzyka, Serial animowany 1997 - DRUGA MŁODOŚĆ CZWORORĘCZNYCH. RZECZ O EDMUNDZIE NIZIURSKIM (Ryszard Maciej Nyczka) Film dokumentalny – muzyka 1997 – 1999 - POŁUDNIK 19 dla II programu TVP S.A 52 odcinki – kierownictwo produkcji, muzyka
 • 2000 – 2002 WYPRAWA Z AZYMUTEM (Piotr Stefaniak) 10 odcinków dla Telewizji Edukacyjnej – kierownictwo produkcji, muzyka
 • 2000 - MIASTO POWIAT AMERYKA (Tadeusz Śmiarowski) Film dokumentalny - współpraca oraz opracowanie muzyczne
 • 2000-2003 - ZOOLOGICZNY SKLEP MAGICZNY (Mikołaj Haremski) – muzyka i kierownictwo produkcji, dabing , piosenki
 • 2001 – ŻÓŁTODZIOBY (Mikołaj Haremski), Spektakl telewizyjny - muzyka
 • 2003 - JAŚ I MAŁGOSIA balet - muzyka
 • 2004 - TAJEMNICA KWIATU PAPROCI (Tadeusz Wilkosz) - muzyka i piosenki 2006 - INLAND EMPIRE (David Lynch) film fabularny - Casting (reżyseria obsady) w Polsce
 • 2005 – BRZYDKIE KACZĄTKO balet - muzyka
mgr Paweł Krasiński
mgr Paweł Krasiński

Wykładowca na kierunku kulturoznawstwo, specjalność produkcja i realizacja muzyki, nauczyciel gry na perkusji w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Sieradzu. Ukończył Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie dr. hab. Piotra Biskupskiego. Posiada ogromne doświadczenie sceniczne, występował na scenach teatrów i filharmonii. Grał w Big Bandzie (m.in. z Michałem Urbaniakiem), uprawiał rozmaite style muzyczne, takie jak rock and roll, country, jazz, heavy metal, muzyka religijna, barokowa, sakralna i wiele innych. Jest multiinstrumentalistą. Zajmuje się kompozycją i aranżacją. Prowadzi kanał na YouTubie Overdrive Fun Studio, gdzie bawi się muzyką, grając na wielu instrumentach covery oraz własne aranżacje utworów. Na specjalności produkcja i realizacja muzyki prowadzi przedmioty: jam session, zespół kameralny, świadomość rytmiczna, aranżacja live.https://www.youtube.com/watch?v=wigvsvb0MTE

 

mgr Tomasz Jagoda
mgr Tomasz Jagoda

kompozytor, aranżer, dźwiękowiec, muzyk, pedagog

Kompozytor, aranżer, muzyk, multiinstrumentalista, specjalista ds. edycji nut Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i pedagog. Ukończył studia na Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Podyplomowe Studia Managerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2019 studiował również na Wydziale Jazzu łódzkiej Akademii Muzycznej.
Od 2010 jest muzykiem orkiestrowym Teatru Wielkiego w Łodzi (Opera), a od 2019 roku aranżuje dla Big Bandu Teatru Muzycznego w Łodzi. Współpracował z artystami z całego świata jako muzyk, kompozytor i aranżer. Dokonał też wielu nagrań telewizyjnych i studyjnych, aranżacji oraz ma na swoim koncie ogromną ilość występów na żywo.
Tworzy muzykę do filmów, gier i do zastosowań komercyjnych. Nie zamyka się w żadnym
Konkretnym  stylu muzycznym a jego twórczość obfituje w muzykę orkiestrową, big bandową oraz na składy kameralne. Naucza też w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli.

Współpracował m.in. z:
HEY i Katarzyna Nosowska, Monika Brodka, Stanisław Soyka, Marek Dyjak, Natalia Przybysz (SISTARS ), „Męskie Granie 2013” (Browar Żywiec), Orkiestra Chucka Mangione, Orkiestra Młodzieżowa RIAS Berlin, Samokhin Band, Akademia Muzyczna w Łodzi Big Band, Płock Orkiestra Symfoniczna, Emitels Brass, TrombonanS Quartet, ZOO Caffe, Brass Band „Street Brass”, Teatr Nowy w Łodzi, Teatr Arlekin w Łodzi- „TrotuArt 2011”, Wojciech Lemański
(kompozytor muzyki filmowej), Zespół Muzyki Dawnej PROAVITUS, Kumpel z Podwórka, RZK Sound, Polska Scena Muzyczna Jerzy Wolniak, Orkiestra Festiwalowa Jana Kiepury, Dreadsquad, Kasia Malenda, KAT Jazz Trio, Public Relations, Jan Konop Big Band, Hot&Sweet Jazz Band, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ricky Lion, Joanna Dark, The Clezmer Band, Teatr Muzyczny w Łodzi Big Band, Teatr Wielki w Łodzi (Opera), Big Band Fabryka Wełny, Urwani z Wesela itd.

Filmografia IMDB
 

 

lic. Mariusz Menes
lic. Mariusz Menes

Absolwent kulturoznawstwa w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ze specjalnością produkcja i realizacja muzyki.

Muzyk instrumentalista, wokalista, kompozytor, nauczyciel akademicki, producent i realizator nagrań. Od 2013 właściciel studia nagrań w Łodzi. Wokalista i gitarzysta w rockowym zespole Concrete Hills, z którym nagrał i wydał dwa albumy. W 2019 swoją premierę miał jego debiutancki, akustyczny album solowy z autorską muzyką stworzoną do wierszy Michała Sara. Miłośnik kina, książek, komiksów i koncertów z muzyką na żywo.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj