Wybierz miasto:

Katarzyna Filutowska

 

dr Katarzyna Filutowska

Dziekan kierunku kulturoznawstwo

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, autorka monografii System i opowieść. Filozofia narracyjna w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800-1811 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007), Tożsamość narracyjna jako empiryczna podmiotowość – MacIntyre, Taylor, Ricoeur (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018), podręcznika akademickiego do etyki zawodowej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2009) i książki popularno-naukowej Filozofia starożytna subiektywny przewodnik (SCRIPTORIUM, Opole 2013). Jest też współautorką monografii Kulturtransfer in der Proviz. Wilna als Ort deutscher Wissenschaft und Kultur (1803-1832) (wraz z Moniką Bednarczuk, Martą Kopij-Weiß i Mirją Lecke; Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2020).
Publikowała m.in. w takich czasopismach jak „Studies in East European Thought”, „Narrative Inquiry”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” czy „Edukacja Filozoficzna”. Wykładowca filozofii i etyki. Zainteresowania badawcze: m.in. idealizm niemiecki, etyka zawodowa, zagadnienia z pogranicza filozofii i literatury, tożsamość narracyjna, narratologia, metodologia narracyjna w naukach humanistycznych.

 

ORCID: 0000-0002-8102-2652
 


Monika Kamieńska

mgr Monika Kamieńska

Prodziekan kierunku kulturoznawstwo

mgr filologii polskiej, zarządzania. Kierownik w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi, była Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi, Dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, Pałacu Młodzieży im. J.Tuwima, Dyrektor Generalny Bestom Dentonet Sp.
z o.o., wiceprezes Stowarzyszenia Edukacyjno Kulturalnego Venae Artis, Prezes Fundacji Madame Chromatique, ekspert MEN , trener, metodyk.

Obecnie wykładowca AHE w Łodzi, wokalistka Łódzkiego Teatru Piosenki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami (PRINCE 2). Aktywnie działa na rzecz kultury i edukacji a także na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Często bierze udział w akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych. Organizatorka Festiwalu Łódź Miastem Kobiet, konkursu Łódź Miastem Talentów. Nagrodzona za pracę zawodową medalem: Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz medalem KEN, Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi. Otrzymała wyróżnienie w konkursie Akcja Akacja, zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Kobieta Spełniona, została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na osobowość roku Silva Virium. Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana wyjątkowym, przyznawanym przez Kapitułę Dziecięcą Medalem Serce Dziecku.

Autorka publikacji branżowych, felietonów, współautorka książek: M do 2 oraz Srebrne tabu i  Jak nie teraz to kiedy.

Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń, wykładów otwartych, prelekcji i warsztatów (w tym wiele autorskich).

Szkoliła wyższe kadry menadżerskie oraz pracowników niższego szczebla różnych branż. Specjalizuje się w tematyce związanej z umiejętnościami miękkimi, komunikacji, motywacji, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, badaniem własnego potencjału, zarządzania zespołem, budowania marki, zarządzaniem talentem i wiekiem w całym kraju. Od kilku lat specjalizuje się w edukacji kulturalnej, edukacji seniorów i działaniach międzypokoleniowych.

W 2021 r. otrzymała Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa oraz Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury.

 

 


 

dr Karol Stolarek

dr Karol Stolarek

Prodziekan kierunku kulturoznawstwo

Artysta wizualny, projektant graficzny, kompozytor, autor piosenek, producent muzyczny, doktor sztuki, dydaktyk. Tworzy muzyczne projekty: Bruno Schulz, mona polaski oraz solowy koncept o nazwie Człowiek, w którym czerpie szerokie inspiracje ze sztuki współczesnej, kształtując muzykę w obrębie elektroniki, performansu, rapu, folkloru oraz posługując się tekstem w języku polskim.

Projektant okładek płytowych dla polskich i zagranicznych wykonawców. Jego okładki i grafiki dedykowane muzyce były publikowane w USA, Kanadzie, Australii, Izraelu, Hongkongu, Niemczech. Twórca teledysków i wizualizacji koncertowych.

Występował na czołowych festiwalach muzycznych, takich jak Open’er, AlterFest, Soundedit, Polska z Offu, Męskie Granie. Ma na koncie około 500 koncertów w kraju i za granicą. Piosenki jego autorstwa gościły na antenach 357, Trójki, Czwórki, Kampusu i w wielu innych rozgłośniach ogólnopolskich i lokalnych.

W swojej aktywności artystycznej bada zjawiska zachodzące na granicy obrazu i dźwięku, poszukując wspólnych pól i analogii. Posługuje się mediami sztuk wizualnych i audialnych, unifikując je w obszarze performansu audiowizualnego, realizacji site-specific, teledysku, wizualizacji koncertowych, montażu wideo, projektowania graficznego.

Działania te oscylują w obrębie multisensorycznej percepcji dzieła, gdzie przenikanie się dyscyplin wizualnych, muzycznych i sfery słowa prowadzi do pogłębiania poszukiwań jednorodnego komunikatu.

Związany również z filmem jako scenograf, ilustrator, twórca czołówek, montażysta. Członek ZAiKS.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj