Wybierz miasto:

Rodzaj studiów:
  • I stopnia (inżynierskie)
Forma:
  • stacjonarne
  • niestacjonarne (zaoczne)
  • on-line
Czas trwania:
  • 3,5 roku

Jeśli zamierzasz rozwijać swoje zainteresowania techniczne i zyskać cenione przez pracodawców umiejętności – wybierz kierunek transport. Studia te przygotują Cię do pracy w kadrze kierowniczej, w charakterze menedżera zarządzającego systemami transportowymi lub ich elementami na terenie dowolnego kraju UE. Treści poszczególnych przedmiotów zawierają najnowszą europejską wiedzę – zarówno z zakresu technicznej obsługi transportu, jak i organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi i logistycznymi oraz ich zapleczem technicznym. Program obejmuje wiedzę ogólną z przedmiotów podstawowych kształcenia technicznego, takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, podstawy budowy maszyn, elektrotechnika i automatyka, oraz wiedzę szczegółową z przedmiotów kierunkowych z zakresu transportu, między innymi: badań operacyjnych, systemów transportowych, infrastruktury transportu, środków transportu i podstaw inżynierii ruchu. Przekażemy Ci także najistotniejsze wiadomości ekonomiczne i menedżerskie, dotyczące logistyki, prawa transportowego, psychologii transportu czy ochrony środowiska w transporcie.

Kierunek TRANSPORT oferujący 3,5-letnie zawodowe studia inżynierskie (I stopnia), istnieje w AHE od roku 2004.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w kadrze kierowniczej działów transportowych przedsiębiorstw, firm spedycyjnych i centrów logistycznych wszystkich krajów członkowskich UE. Treści prowadzonych zajęć przygotowują absolwentów zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej, ekonomicznej, a także z obowiązujących regulacji prawnych do pełnienia odpowiedzialnych funkcji.

Założone cele kształcenia obejmują uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie podstawowych przedmiotów inżynierskich, takich jak matematyka, fizyka, informatyka, mechanika, elektrotechnika, elektronika, oraz przedmiotów ściśle związanych z kierunkiem, takich jak infrastruktura transportu, systemy transportowe, podstawy inżynierii ruchu.

Uzyskanie kompetencji menadżersko-ekonomicznych umożliwiają takie moduły dydaktyczne, jak logistyka, prawo transportowe, ekonomika transportu, psychologia transportu czy ochrona środowiska w transporcie.

W czasie studiów zainteresowani studenci mogą uzyskać dodatkowo przygotowanie do państwowego egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych – dokument niezbędny do samodzielnego prowadzenia firmy transportowej i spedycyjnej.

Integralną częścią studiów są studenckie praktyki kierunkowe i dyplomowe. Praktyki kierunkowe są realizowane w instytucjach zarządzających transportem. Praktyki dyplomowe związane z tematem pracy dyplomowej realizowane w trybie indywidualnym są uzależnione od tematu pracy dyplomowej. Praktyki mają wymiar czterech tygodni.

Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju okręgu łódzkiego jako centralnego krajowego węzła transportowego w zakresie kolei szybkich oraz transportu drogowego kreowanego przez skrzyżowanie dwu głównych autostrad, AHE oferuje trzy specjalności umożliwiające znalezienie zatrudnienia we wszystkich ogniwach systemu logistycznego związanego z transportem, czyli centrach logistycznych, magazynach firm, firmach spedycyjnych, przedsiębiorstwach transportowych, firmach przewozowych, przedsiębiorstwach transportu miejskiego, policji drogowej, wydziałach komunikacji samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, firmach specjalistycznych świadczących usługi transportowe( transport sanitarny, straż pożarna, ratownictwo drogowe) oraz wszystkich innych miejscach, gdzie wymagana jest wiedza z dziedziny transportu.

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj