Wybierz miasto:

Studia I stopnia - inżynierskie 3,5-letnie

Nie ma tak gorącego tematu w kształceniu wyższym jak Informatyka. Według niektórych danych w Polsce brakuje już 50 tys. specjalistów i liczba ta stale się powiększa. Do 2020 roku w Europie może brakować nawet 800 tys. specjalistów IT (wg Sedlak & Sedlak i Komisji europejskiej za TVN24 Biznes i Świat).

Zawody związane z Informatyką należą do najbardziej perspektywicznych w najbliższych latach. Branża IT (ang. Information Technology) przeżywa niebywały rozkwit. Studenci informatyki są w wyjątkowej sytuacji już w trakcie pierwszego roku mogą otrzymać propozycję stażu lub pracy - dla zainteresowanych studentów organizujemy spotkania z potencjalnymi pracodawcami.  

Informatyczne fundamenty

Rozumiemy, że informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na przyszłą specjalizację a informatyka ma ich wiele – zapewniamy uzyskanie przez naszych studentów solidnych fundamentów wiedzy i umiejętności informatycznych. Dzięki nim nasi studenci mogą wybrać specjalizację najbardziej odpowiednią dla siebie. Poza tym zostaniesz wprowadzony w zagadnienia prawne, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, psychologii oraz kreatywności i innowacyjności.

Profil absolwenta, czyli co po studiach inżynierskich?

Studia na tak popularnym kierunku jak informatyka gwarantują szereg możliwości pracy. Dzięki informatyce na Akademii niektórzy z powodzeniem mogą zaczynać karierę przed zakończeniem studiów.

 • Programista aplikacji desktopowych, webowych i/lub mobilnych
 • Specjalista ds. informatyki
 • Kierownik projektów IT
 • Menedżer projektu / Project manager
 • Projektant systemów
 • Analityk procesów biznesowych
 • Wdrożeniowiec systemów informatycznych
 • Programista lub projektant gier komputerowych
 • Specjalista ds. sprzedaży rozwiązań informatycznych

Rozszerzony wymiar zajęć, możliwość wyboru specjalności oraz zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia sprawiają, że program kształcenia angażuje studentów do aktywnej pracy, wysiłku studiowania i rozwoju.

Studia II stopnia - magisterskie 1,5roku

Studia magisterskie na kierunku informatyka pozwalają na dalszy rozwój umiejętności nabytych na studiach I stopnia. Studia te pozwalają na pogłębienie wiedzy związanej z bazami danych i projektowaniem systemów informatycznych. Stwarzają możliwość rozwijania  własnych zdolności i poszerzania umiejętności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów. Program studiów został przygotowany tak, by zachęcić do pracy w środowisku najnowszych technologii sieciowych. Kształcą specjalistów posiadających zarówno szeroką wiedzę merytoryczną, jak i niezbędne umiejętności praktyczne.
Studenci w czasie całych studiów poznają realne problemy zawodu informatyka. Poznają nowoczesne metody pobudzające kreatywność: projektową, warsztatową oraz case study.
Po ukończeniu studiów II stopnia, student uzyskuje stopień magistra.

Profil absolwenta, czyli co po studiach magisterskich?

Absolwent studiów magisterskich ma ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich na kierunku informatyka. Absolwent studiów magisterskich wykazuje biegłość w wybranej specjalności.

 • absolwent posiada umiejętności i wiedzę pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, wydawać opinie na podstawie posiadanych informacji oraz zasad prawnych i etycznych.
 • absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych a także w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent odczuwa nawyk ustawicznego dokształcania się kontynuacji edukacji (na studiach doktoranckich) ora ciągłego rozwoju zawodowego.
 • absolwent jest przygotowany do podejmowania szeroko pojętych wyzwań badawczych.

Absolwenci informatyki na Wydziale Techniki i Informatyki AHE w Łodzi łatwo znajdują pracę. Sprzyja temu program nauczania w pełni odpowiadający zapotrzebowaniu na rynku pracy. Przyszli pracodawcy (oraz Partnerzy Technologiczni AHE/Informatyka ) wspólnie z nami układają, monitorują i opiniują programy kształcenia.

Absolwenci podejmują pracę m.in. jako:

 • specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich i edukacyjnych,
 • programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych,
 • administratorzy sieci,
 • analitycy systemów i danych,
 • liderzy projektów informatycznych,
 • pracownicy badawczy lub naukowi.

Dlaczego wybrać studia informatyczne na AHE w Łodzi

Koncepcja kształcenia na kierunku informatyka w Akademii opera się na trzech podstawowych przesłankach:

 • Potrzebie stworzenia programu kształcenia i programu studiów dającego gwarancję profesjonalnego wykonywania pracy zawodowej przez absolwentów naszego;
 • Potrzebie stworzenia programu kształcenia i programu studiów dostosowanego do aktualnych wymagań rynku pracy;
 • Potrzebie stworzenia programu kształcenia skoncentrowanego na rezultatach i efektach kształcenia, rozwijaniu umiejętności i postaw zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Realizacja przedstawionych wyżej postulatów daje naszym studentom gwarancję wysokiej jakości realizowanych zajęć. W efekcie gwarantuje osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów.

 

Zapisz się

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj