Wybierz miasto:

dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka

dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka

Dziekan kierunku informatyka

Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej (specjalność: maszyny elektryczne i transformatory). Tytuł doktora nauk technicznych na specjalności „Maszyny elektryczne i transformatory” nadany w 1968 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.
W ramach pracy na Politechnice Łódzkiej prowadziła badania naukowe których rezultaty prezentowała na licznych sympozjach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Doświadczenia z wieloletniej współpracy z przemysłem polskim i międzynarodowym pozwoliły na liczne publikacje i wdrożenia zaprojektowanych systemów analitycznych w przemyśle. W ramach pracy na Uczelni prowadziła ożywioną działalność naukową w dziedzinie nauk technicznych oraz w dziedzinie naukowej Informatyka (dyscyplina naukowa Systemy informatyczne i bazy danych).
Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy na Politechnice Łódzkiej (Instytut Maszyn Elektrycznych i Transformatorów oraz Instytut Informatyki) prowadząc zajęcia dydaktyczne, projekty wdrożeniowe, badania przemysłowe i studia podyplomowe, prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie oraz  projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej). Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki elektrotechniki oraz informatyki. Jest autorem 117 publikacji naukowych. Prywatnie uwielbia muzykę i taniec.

 

dr inż. Mateusz Zieliński

 

 

dr inż. Mateusz Zieliński

 

Prodziekan kierunku informatyka

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie Elektroniki nadany przez Ministerstwo Republiki Francuskiej otrzymał na Ecole Centrale de Lyon za obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie Elektroniki, Elektrotechniki i Automatyki.
Działalność naukowa obejmuje tematykę Internetu Rzeczy, sieci rozproszonych czujników oraz algorytmów AI/ML.
Działalność dydaktyczną rozpoczął w 2013 roku na Ecole Centrale de Lyon, następnie jako pracownik dydaktyczny AHE. Prowadzone zajęcia obejmują tematyką elektronikę i informatykę.
Aktywnie współpracuje z przemysłem. Brał udział i prowadził projekty dla organizacji międzynarodowych związanych z takimi branżami jak: kosmiczna, automotive, telekomunikacyjna.