Wybierz miasto:
prof. Krzysztof Dems
prof. Krzysztof Dems

Prof. dr hab. Krzysztof Dems ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, uzyskując w roku 1966 tytuł zawodowy magistra inżyniera mechanika. W 1980 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, zaś w roku 1991 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Mu tytuł naukowy profesora.

Od momentu podjęcia pracy zawodowej w 1966 roku do momentu przejścia na emeryturę w 2013 roku był i jest nadal nieformalnie związany z Politechniką Łódzką, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej, poczynając od stanowiska asystenta stażysty a kończąc na stanowisku profesora zwyczajnego, pełniąc przez cztery kadencje funkcję prodziekana Wydziału Włókienniczego najpierw do spraw dydaktycznych a następnie do spraw naukowych, oraz przez wiele lat kierowała Katedrą Mechaniki i Informatyki Technicznej.
Z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi był związany jako profesor od początku jej istnienia do 2020 roku, pełniąc w niej funkcje Dziekana Wydziału Zamiejscowego we Włocławku w latach  2005 – 2015 oraz funkcję Rektora Uczelni w latach 2015 – 2020.
W roku 2021 rozpoczął prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, które nadal prowadzi na kierunkach Informatyka, Transport oraz Mechanika iu Budowa Maszyn.

Prof. dr hab. Krzysztof Dems jest wybitnym twórcą naukowym i dydaktykiem. Jest współautorem szkoły naukowej w zakresie wariacyjnego sformułowania metod analizy wrażliwości w mechanice konstrukcji Jego łączny dorobek naukowy zamyka się liczbą ponad 100 prac naukowych publikowanych w znaczących czasopismach naukowych o zasięgu światowym i ponad 80 referatów prezentowanych na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz współautorem rozdziałów w 10 monografiach. Na podstawie swego dorobku naukowego uzyskał On opinię jednego z głównych w skali światowej specjalistów w zakresie teorii wrażliwości układów mechanicznych na zmiany parametrów projektowych, oraz w zakresie szeroko rozumianej  informatyki technicznej.

Prof. K. Dems był, między innymi, aktywnym wieloletnim członkiem z wyboru Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodowych towarzystw naukowych. Obecnie jest od 2017 roku członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Journal of Tcheoretical and Applied Mechanics.

 

prof. Maria Pietruszka

Opis w przygotowaniu

prof. Marian Niedzwiedzinski

Opis w przygotowaniu

dr hab. Aneta Poniszewska-Marańda
dr inż. Andrzej Rychlik
dr inż. Andrzej Rychlik

Absolwent Wydziału Radiotechnicznego Politechniki  w Odessie (1979). Stopień naukowy doktora (1987),  w dziedzinie nauk technicznych (informatyka) uzyskał pracując na Politechnice Łódzkiej (PŁ). Doświadczenie naukowe w dyscyplinie informatyka obejmuje: sieci i systemy telekomunikacyjne, sieci bezprzewodowe, projektowanie wspomagane komputerowo, architektura komputerów oraz programowanie obiektowe, członek 6 komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych . Doświadczenie dydaktyczne: przedmioty podstawowe i specjalnościowe na kierunku informatyka i telekomunikacja oraz przedmioty specjalnościowe na kierunku zarządzanie. Doświadczenie organizacyjne: kierownik  studiów podyplomowych dla nauczycieli z informatyki w PŁ (1995 – 2010), poseł na Sejm RP I kadencji, przewodniczący grupy przyjaźni Polska-Węgry, zastępca przewodniczącego Komisji ds. Nauki i Postępu Technicznego  (1991-1993),  zastępca prezesa Izby Gospodarczej Związek Telewizji Kablowych (1995-obecnie), członek zespołu ds. Telekomunikacji przy Ministrze Cyfryzacji (2015 – obecnie), członek Rady Przedsiębiorców  przy Rzeczniku MiŚP.  Staże zagraniczne: visiting assistant professor The University of Strathclyde, Scotland (1989),  Akhmet Yassawi  International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan  (2016), Odessa National Polytechnic University, Ukraine (1987), Odessa National Maritime University, Ukraine (2017).

dr inż. Maciej Kacperski

W przygotowaniu

dr inż. Maria Mikulska
dr inż. Mateusz Zieliński
dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka
dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka

Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej (specjalność maszyny elektryczne i transformatory). Stopień doktora nauk technicznych uzyskała pracując na Politechnice Łódzkiej.
W ramach pracy na Uczelni prowadziła ożywioną działalność naukową w dziedzinie nauk technicznych oraz w dziedzinie naukowej Informatyka (dyscyplina naukowa Systemy informatyczne i bazy danych).
Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy na Politechnice Łódzkiej (Instytut Informatyki) prowadząc zajęcia dydaktyczne, projekty wdrożeniowe, badania przemysłowe i studia podyplomowe (Opracowanie modelu hurtowni danych zasilanej w czasie rzeczywistym w oparciu o technologię Oracle 2007, Projektowanie systemów informatycznych w oparciu o narzędzia ORACLE, studia MBA – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej).
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki elektrotechniki oraz informatyki. Jest autorem 117 publikacji naukowych.

dr Hanna Niedzwiedzińska

Opis w przygotowaniu

dr Liwiusz Siemianowski
dr Liwiusz Siemianowski

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł doktora nauk ekonomicznych specjalności „Systemy Informacyjne Zarządzania” nadany w 1998 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie w wieloletniej pracy naukowo - dydaktycznej i organizacyjnej, w tym międzynarodowej oraz we współpracy z praktyką. 
Działałność naukowo - badawcza obejmuje zastosowania technologii informatycznych w gospodarce, w szczególności w zakresie komputerowych systemów wspomagania decyzji oraz usprawniania procesów informacyjnych w monitoringu i ocenie stanu środowiska.  Rezultaty prac prezentowane w publikacjach oraz podczas uczestnictwa na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Dydaktyka stanowi m. in. prowadzenie szeregu przedmiotów informatyczno - ekonomicznych.  Promotor prac dyplomowych, w tym magisterskich.
Staż w Katedrze Ekonometrii i Informatyki SGGW w Warszawie. Staż i współpraca w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie. W organizacji nauki pełnienie funkcji sekretarza Komisji Organizacji i Zarządzania Oddziału Gdańskiego PAN w Filii w Szczecinie w kadencjach: 1999-2002 oraz 2003-2006.

dr Mariola Marciniak

Opis w przygotowaniu

mgr inż. Bartłomiej Lewandowski

Opis w przygotowaniu

mgr inż. Bohdan Szymczak
mgr inż. Bohdan Szymczak

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Doświadczony praktyk w dziedzinie projektowania i wytwarzania systemów informatycznych oraz zarządzania projektami informatycznymi. Kierował dużymi zespołami projektantów i programistów tworzących systemy informatyczne dla banków i biznesu. Jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat Prince2 Practitioner w polskiej ścieżce certyfikacji. Autor publikacji dotyczących bazy danych Oracle.

W obszarze dydaktyki związany wcześniej z Politechniką Łódzką.

Autor książek science fiction, nawiązujących do klasycznego nurtu fantastyki futurologicznej. Dotychczas ukazała się powieść „Pusta Ziemia” oraz dwie mikropowieści i zbiory opowiadań zebrane w tomach: „Logika Uniwersum” oraz „Mars albo nieskończoność światów”. Prowadzi blog autorski https://logikauniwersum.blogspot.com/.

mgr inż. Damian Jabłoński
mgr inż. Damian Jabłoński

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (specjalność przetworniki elektromechaniczne). Uczestnik studiów doktoranckich na tym samym wydziale.

Działalność naukowo-badawcza skupia się na zastosowaniu technologii informatycznych (sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe, algorytmy optymalizacji) we wspomaganiu projektowania urządzeń elektromechanicznych, głównie silników indukcyjnych. Dydaktyka stanowi prowadzenie przedmiotów z szeroko pojętej Informatyki (programowanie, bazy danych itd.)

Doświadczenie zawodowe zdobywa poprzez pracę w dziale R&D jednej z największych firm sektora elektroenergetycznego wspomagając i koordynując rozwój oprogramowania wykorzystywanego przez projektantów.

Wolne chwile poświęca swojemu hobby - dronom wyścigowym.

mgr inż. Damian Stańczyk

Opis w przygotowaniu

mgr inż. Igor Brzeżek
mgr inż. Igor Brzeżek

Urodzony w 1975 r. w Chorzowie. W 1995 r. ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne na kierunku elektrotechnika przemysłowa.
W 2010 r. uzyskał tytuł inżyniera na informatyce w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach.
W 2012 r. z tytułem magistra ukończył informatykę w Wyższej Szkole Biznesu (dziś Akademii WSB) w Dąbrowie Górniczej.
Od 2000 r. prowadzi małą firmę świadczącą usługi informatyczne w zakresie sieci komputerowych, instalacji teletechnicznych, automatyki, elektroniki itp. Od 2018 r. prowadzi zajęcia na kierunkach informatycznych w kilku uczelniach.
Dodatkowo świadczy usługi teletechniczne (m.in. systemy alarmowe, monitoring czy automatyka).
Z elektrotechniką, teletechniką komputerową ma styczność od 6. roku życia dzięki swojemu tacie, który zawodowo zajmował się tymi zagadnieniami w Hucie Batory w Chorzowie. Od zawsze interesowało go, co jest w środku i jak to działa – i tak zostało do dziś.

 

mgr inż. Jerzy Staniaszczyk

Opis w przygotowaniu

mgr inż. Kacper Sawicki

Opis w przygotowaniu

mgr inż. Lucjan Bryndza
mgr inż. Lucjan Bryndza

Wszechstronny praktyk z dużym doświadczeniem w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem oraz rozwojem oprogramowania, konstruktor urządzeń elektronicznych, programista C/C++, ze szczególnym zainteresowaniem w kierunku wdrażania nowych standardów języka C++ w systemach wbudowanych. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Poza uczelnią związany z działami R&D światowych korporacji z branży technologiczno-informatycznej oraz z wydawnictwem AVT. Autor licznych publikacji oraz dwóch książek dedykowanych mikrokontrolerom jednoukładowym.

Jego zainteresowania zawodowe niemal od zawsze skupiały się wokół zagadnień związanych z systemami wbudowanymi, począwszy od projektowania układów elektronicznych, skończywszy na rozwoju oprogramowania dla tych systemów w językach C/C++. Szczególną uwagę poświęca kwestiom dotyczącym zastosowania jądra systemu Linux w systemach embedded oraz w przemyśle, jak również problemom projektowania systemów operacyjnych. Jest autorem systemu operacyjnego czasu rzeczywistego ISIX przeznaczonego dla mikrokontrolerów jednoukładowych. W kręgu jego zainteresowań są także algorytmy uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji w powiązaniu z systemami wbudowanymi oraz ich zastosowanie w przemyśle i biznesie.

Wolne chwile poświęca swojemu hobby – krótkofalarstwu, które umożliwia komunikację z całym światem z pominięciem komercyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwiając poznawanie wspaniałych ludzi związanych z tym hobby. Jego drugą wielką pasją są koty rasowe, w wolnych chwilach uwielbia odwiedzać wystawy oraz bawić się ze swoim pupilem.

mgr inż. Paweł Chłosta
mgr inż. Paweł Chłosta

Absolwent Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej z tytułem magistra inżyniera (1988) oraz Wydziału Informatyki WSHE w Łodzi z oceną celującą na dyplomie, z tytułem inżyniera (2002). Absolwent kursu CISCO (2002).

Autor książek z programowania wydanych przez PWN pt. "ASP .NET i kolekcje C#" oraz "Aplikacje Windows Form .NET". Od 1988 pracuje na stanowisku programisty m.in. w Akademii Medycznej w Łodzi oraz firmie INTERsoft, biorąc udział w projektowaniu i pisaniu kodu źródłowego profesjonalnych aplikacji np. ArCADia-TERMO (Złoty Medal na Targach Poznańskich 2010 r.).

W 2003 prowadził w Rzeszowie szkolenie sponsorowane przez Ministerstwo Oświaty dla nauczycieli informatyki szkół średnich z języka programowania C# i technologii .NET.

Autor poprawek do treści oraz algorytmów zawartych w rozporządzeniu i ustawie Ministerstwa Infrastruktury dotyczących wykonywania Świadectw i Audytów Energetycznych budynków.
Ekspert i współautor podręcznika do wykonywania Świadectw Energetycznych Budynków. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Twórca nowej dziedziny matematyki dyskretnej - Algebra Binarna i jednocześnie autor pierwszej na świecie książki z tej dziedziny nauki pt. Fundamentals of Binary Algebra, wydanej w 2022 roku w języku angielskim.

Odkrywca nowych fraktali, nowego działania matematycznego o nazwie dopasowanie bitowe a także nowych, ścisłych wzorów funkcji matematycznych pozwalających na sortowanie odwrotne ciągów słabo monotonicznych, oraz na zapis grafów i dowolnych ciągów liczbowych (np. liczb pierwszych ).
W sierpniu 2022 roku uczestnik Międzynarodowej Konferencji na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu ELAZ2022 na temat Analitycznej i Elementarnej Teorii Liczb.

Od października 2023 roku uczestnik dwuletniego seminarium doktorskiego z Informatyki.

Prywatnie, uwielbia podróże po Azji Wschodniej, tenis, pływanie oraz grę na pianinie i poezję.

mgr Oktawia Ewa Braniewicz
Oktawia Ewa Braniewicz

 

Wykładowczyni Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Sekretarz Centrum Studiów Migracyjnych UŁ i współpracowniczka Komitetu Badań nad Migracjami PAN - Sekcji badań nad imigracją do Polski. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest także absolwentką International Busieness and Trade oraz Szkoły Bioetyki i Bioprawa. Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
W AHE w Łodzi jest odpowiedzialna za studia międzynarodowego i dydaktykę anglojęzyczną.

Uczestniczka ponad 70 konferencji naukowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, autorka licznych publikacji  z zakresu Praw Człowieka, prawa międzynarodowego, politologii oraz stosunków międzynarodowych.
Zwolenniczka pracy zespołowej. Jest przekonana o tym, że sukces nie wynika z mocy pojedynczej jednostki, ale z silnej i zgranej grupy. Najwięcej satysfakcji czerpie z pracy i zadowolenia studentów oraz inspirowania ich do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju.

mgr Arkadiusz Lepczyński

Opis w przygotowaniu

mgr Ewa Pułaczewska

Opis w przygotowaniu

mgr Ewelina Korniłow

W przygotowaniu

mgr Katarzyna Tyczka
Katarzyna Tyczka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności: Bazy danych. Ukończone studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej, specjalność:
Projektowanie systemów informatycznych w oparciu o narzędzia ORACLE
Przebieg mojej kariery zawodowej głównie związany jest z bankowością. Dodatkowo ostatnie moje doświadczenia zostały poszerzone o obszar biznesowy w IT.
W trakcie mojej kariery zawodowej nabyłam doświadczenie związane z procesami w instytucji finansowej. Brałam czynny udział w prowadzeniu kluczowych projektów informatycznych, które poprzedzone były analizami biznesowymi.

mgr Maciej Zieliński
Maciej Zieliński

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego specjalność matematyka finansowa i aktuarialna. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w branży ubezpieczeniowej w ramach funkcji aktuarialnej kalkulując rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe oraz zgodnie z dyrektywą solvency II.

mgr Marek Kwapiński
mgr Marek Kwapiński

W branży IT nieprzerwanie od 1995 roku. Przez kilka lat programista specjalizujący się w asemblerze i ANSI C dla systemów Unixowych, DOS/Novell, oraz Transact-SQL i .NET dla systemów zarządczych w obszarze HR. Migrował do obszaru projektowania i zarządzania sieciami, oraz instalacjami bezpieczeństwa sieciowego. Ma na koncie wiele projektów budowy sieci LAN/MAN/WAN do wielkości 10tys. użytkowników, oraz instalacji bezpieczeństwa sieciowego dla takich instytucji jak MSWiA, MSZ i podmiotów komercyjnych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w metodyce PMBOK i frameworku Scrum. Od wielu już lat manager zarządzający organizacjami do 220 osób, głównie w obszarze rozwoju oprogramowania i sieci IP oraz mobilnych. Przez ponad 5 lat pracował na kontraktach w Azji południowo-wschodniej, USA i Szwecji. W ciągu całej kariery zawodowej zaangażowany w projekty międzynarodowe. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu sieci i bezpieczeństwa sieciowego. Posiada poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych z klauzulą "Tajne" oraz NATO Secret i EU Secret, brał udział w wielu projektach IT objętych klauzulami tajności do dnia dzisiejszego na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą.

mgr Sylwia Sztybel