Wybierz miasto:

Dlaczego dietetyka w AHE to najlepszy wybór?

 • Dietetyka AHE w Łodzi to kierunek kształtujący i rozwijający zainteresowania młodych pasjonatów zdrowia.
 • Przygotujesz się do wykonywania profesjonalnych działań w zakresie dietetyki, poradnictwa dietetycznego oraz psychodietetyki.
 • Zapoznasz się z nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym w diagnostyce z zakresu dietetyki.
 • Podczas trzyletniego toku studiów licencjackich zdobędziesz niezbędną wiedzę z dziedziny dietetyki, anatomii, fizjologii, medycyny, chemii ogólnej i spożywczej, technologii żywienia, biochemii, fizjoterapii oraz psychologii i fizjoterapii a także pedagogiki i zarządzania.
 • Poznasz najnowsze trendy w dietetyce i nowoczesny sprzęt diagnostyczny.
 • Studenci będą szkolić się pod okiem wybitnych specjalistów z zakresu dietetyki,  anatomii, fizjologii, klinicznego zarysu chorób, chemii ogólnej i żywności, farmakologii, biochemii, fizjoterapii i in. oraz praktyków z dziedziny marketingu, zarządzania oraz psychologii.
 • Zdobędziesz  wiedzę i doświadczenie pozwalające na efektywną współpracę dietetyka w interdyscyplinarnym zespole, w szczególności z lekarzami różnych specjalności a także psychologami i pedagogami oraz fizjoterapeutami.
 • Ukończysz wiele kursów i szkoleń z zakresu dietetyki i technologii żywienia (a także inne z zakresu nauk medycznych i o zdrowiu), m.in. kurs baristy i kurs barmański na pierwszym roku studiów.

Studia na kierunku dietetyka kształcą specjalistów w dziedzinie nauki o żywieniu i dietoterapii. Program edukacyjny skupia się na przekazaniu studentom aktualnych informacji z zakresu biochemii, fizjologii, patofizjologii, psychologii żywienia oraz zasad zdrowego żywienia, umożliwiając im tym samym efektywne promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom dietozależnym. 

Studia na kierunku dietetyka zapewniają solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne, przygotowując absolwentów do profesjonalnego wsparcia osób w zakresie prawidłowego żywienia i dietoterapii.  

Absolwenci dietetyki AHE są wyposażeni w narzędzia niezbędne do promowania zdrowia i zapobiegania chorobom przez odpowiednią dietę, co czyni ich cennymi specjalistami w wielu sektorach związanych ze zdrowiem i żywieniem. Posiadają  umiejętności niezbędne do oceny stanu żywieniowego pacjentów, projektowania indywidualnych i grupowych planów żywieniowych, zarządzania żywieniem w różnych stanach chorobowych oraz prowadzenia edukacji żywieniowej w celu promowania zdrowego stylu życia. 

Perspektywy zatrudnienia

 • w zakładach żywienia zbiorowego (restauracjach, jadłodajniach dietetycznych, stołówkach pracowniczych, firmach cateringowych)
 • w instytutach naukowo-badawczych i technologicznych zajmujących się tematyką żywności i żywienia
 • w działach żywienia w szpitalach, sanatoriach, domach opieki społecznej, domach wczasowych
 • w ramach własnej działalności z zakresu poradnictwa dietetycznego i psychodietetyki
 • w poradniach specjalistycznych (gastrologicznych, chorób metabolicznych)
 • w placówkach sportowych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
 • w placówkach oświatowych (żłobkach, przedszkolach, szkołach)
 • w gabinetach dietetycznych
FAQ
Jakie przedmioty są najważniejsze na studiach dietetycznych?

Na studiach dietetycznych kluczowe przedmioty to biochemia, fizjologia, patofizjologia, nauka o żywieniu, dietoterapia, zasady dietetyki klinicznej, psychologia żywienia oraz metodyka badań w dietetyce. 

Czy studia na kierunku dietetyka obejmują praktyki zawodowe?

Tak, wszystkie kierunki studiów obejmuje praktyki zawodowe, które są niezbędne do zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy z pacjentami, planowania diet i realizacji programów żywieniowych. 

Czy mogę specjalizować się w konkretnym obszarze dietetyki?

Tak, program studiów oferuje specjalności, takie jak dietetyka kliniczna, psychodietetyka, poradnictwo żywieniowe, co pozwala na skupienie się na wybranej dziedzinie zainteresowań i rozwoju zawodowego. 

Jakie cechy są ważne dla przyszłego dietetyka?

Empatia, umiejętność słuchania i komunikacji, zdolność analitycznego myślenia, zainteresowanie zdrowym stylem życia, gotowość do ciągłego uczenia się i aktualizowania wiedzy w szybko zmieniającej się dziedzinie nauki o żywieniu. 

Sprawdź naszą ofertę

I stopnia
Dietetyka kliniczna (stacjonarne, niestacjonarne)
Poradnictwo żywieniowe (stacjonarne, niestacjonarne)
Psychodietetyka (stacjonarne, niestacjonarne)

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj