Wybierz miasto:

Specjalność przygotowuje artystów do takich działań artystycznych, które skutkują rozwojem kompetencji podmiotowych oraz osobowości artysty. Jest to unikalna specjalność ukierunkowana na przygotowanie do rozumienia sfery sztuki najnowszej, działania w jej obszarze, a także w sferze rozumienia rozwoju człowieka. Dzięki specjalnemu programowi edukacji artysta studiujący tę specjalność uczy się nie tylko tworzenia dzieła sztuki, ale także rozwijania posiadanego potencjału osobowościowego. W toku programu kształcenia wykonywane przez studenta prace prowadzą do tworzenia dzieł sztuki. Stymuluje to proces jego podmiotowej ewolucji. W miarę pracy artystycznej zwiększa on posiadany potencjał sprawczy. Umiejętność stymulowania własnego rozwoju jest kompetencją, którą może być zainteresowanych wielu ludzi, niekoniecznie związanych z zawodem artysty.

Absolwent tej specjalności będzie potrafił stworzyć dzieła i efektywnie umieścić je na rynku sztuki. W ten sposób jego dzieła będą mogły służyć rozwojowi dziedziny, w której będzie aktywny. Tym samym uzyska godną gratyfikację za swoją twórczą, unikatową pracę. Stymuluje to także proces jego ewolucji, czyli rozwijania siebie w kierunku poszerzenia własnego potencjału sprawczego. Dotychczasowe doświadczenia kierunku grafika w AHE w Łodzi potwierdzają, że możliwe jest osiągnięcie tak ambitnych celów, jak opisane wyżej. Koncepcja kształcenia na naszych studiach zapewnia ponadprzeciętne sukcesy studentów, absolwentów i dydaktyków.

Dwóch wykładowców na Wydziale Artystycznym AHE w Łodzi zostało uhonorowanych prestiżowymi medalami Gloria Artis. Są to: dr hab. Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka, prof. AHE, dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska.

Jeśli jesteś ciekawy świata i chcesz dołączyć do grona ambitnych indywidualności, zapraszamy do studiowania wyjątkowej specjalności artysta – rozwój zawodowo-biznesowy na kierunku grafika.

Wybrane przedmioty:

  1. Pracownia: Struktury wizualne – poziom III i IV, dr hab. Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka prof. AHE
  2. Techniki cyfrowe – poziom III i IV, dr hab. Aleksandra Chrapowicka
  3. Artystyczne wykorzystanie mediów społecznościowych, mgr Marek Zygmunt
  4. Wstęp do kreatywności – mgr Izabela Janowska
  5. Fotografia progresywna – dr Borys Makary
  6. Projektowanie produktu artystycznego na rynek sztuki – mgr Małgorzata Kosiec
  7. Projektowanie własnego przedsięwzięcia artystycznego – prof. Zbigniew Dudek
  8. Dyplom prowadzony jest przez dowolną osobę spośród kadry uczącej na kierunku grafika na poziomie studiów magisterskich

Opiekun specjalności: dr Krzysztof Jurecki

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj