Wybierz miasto:
RODZAJ STUDIÓWFORMACZAS TRWANIA
  • I stopnia (licencjackie)
  • II stopnia (uzupełniające magisterskie)
  • stacjonarne (dzienne)
  • niestacjonarne (zaoczne)
  • on-line
  • 3 lata (studia licencjackie)
  • 2 lata (studia magisterskie)

W 2022 r. specjalność grafika AR i VR otrzymała prestiżowy Certyfikat Akredytacyjny w ogólnopolskim konkursie ,,Studia z Przyszłością".

Studia I stopnia na kierunku grafika uczą podstaw warsztatu grafika z uwzględnieniem nowych mediów.

Kierunek dysponuje całym pakietem najnowszego oprogramowania graficznego Adobe Creative Cloud.

Studenci już w czasie nauki mają niepowtarzalną okazję prezentacji swojego dorobku na wystawach indywidualnych i grupowych w galerii działającej przy AHE w Łodzi. Ich prace biorą także udział w wystawach i konkursach o randze międzynarodowej w Polsce i za granicą. Studenci kierunku grafika co roku korzystają z możliwości podjęcia nauki w europejskich uczelniach w ramach programu Erasmus.

Studia I stopnia

Studia I stopnia na kierunku grafika zapewniają przygotowanie do działań kreatywnych oraz podstawową wiedzę o sztuce. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w dziedzinie grafiki projektowej i warsztatowej.

W specjalistycznym kształceniu student zdobywa umiejętność projektowania typografii, systemów komunikacji wizualnej i identyfikacji graficznej oraz przygotowania kompleksowych projektów wizualnych. W czasie nauki student opanowuje w praktyce umiejętność posługiwania się graficznymi programami komputerowymi, zdobywa wiedzę potrzebną do realizacji projektu w różnych mediach komercyjnych.

Studia przygotowują do samodzielnej pracy grafika projektanta w agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach. Absolwent otrzymuje dyplom zawodowy licencjata – grafika projektanta.

Studia II stopnia

Studia II stopnia na kierunku grafika zapewniają pełne przygotowanie praktyczne w dziedzinie projektowania graficznego i pogłębioną wiedzę teoretyczną z historii sztuki. Specjalistyczne kształcenie odbywa się w rozszerzonym zakresie projektowania grafiki wydawniczej, reklamy i systemów komunikacji wizualnej.

Studia przygotowują przyszłych grafików do kreatywnego i kompleksowego podejmowania problemów projektowych na stanowiskach samodzielnych projektantów, redaktorów graficznych i dyrektorów artystycznych.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i dyplomem magistra sztuki.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj