Wybierz miasto:

Działalność naukowa - Biuro projektów Europejskich - Projekty Strukturalne

Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Łodzi dotychczas zrealizowała w ponad 250 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekty zrealizowane do tej pory w zasadniczy sposób były powiązane ze środowiskiem, w którym funkcjonuje Uczelnia. Ich celem było m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych, diagnoza sytuacji na rynku pracy, rozwój przedsiębiorczości i wsparcie w zakresie planowania własnej kariery zawodowej, rozwój metod monitorowania karier zawodowych.

Dział Funduszy Strukturalnych i Badawczych zajmuje się:

  • pozyskiwaniem środków na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO WER, RPO,
  • realizacją projektów w zakresie merytorycznym, jak również finansowym.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ!

Korzyści z zawarcia partnerstwa:

  • AHE jako Partner doświadczony w skutecznym pozyskiwaniu i realizacji projektów
  • Możliwość uczestnictwa w konsorcjach międzynarodowych
  • Podejście komplementarne do realizacji projektu i jego kosztorysu
  • Współpraca z jednostką projektową AHE

 

Aktualnie realizowane projekty:

Logo EFS Logo POKL

Przykładowe projekty POKL, zrealizowane w poprzednich latach.:

Tytuł projektu
Poddziałanie
Termin rozpoczęcia realizacji
Termin zakończenia realizacji
Poczuj, dotknij, sprawdź – z nauką za Pan BratPOKL 9.1.201.08.201131.07.2012
Akademia Sieci CiscoPOKL 8.1.101.02.201031.01.2012
Edukacja przedszkolna, Diagnoza w edukacji przedszkolnej – studia podyplomowePOKL 9.401.08.201031.12.2011
Nauczyciel na miarę czasów - j. angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnejPOKL 9.401.07.201031.05.2012
Własna firma Twoją szansą. Wsparcie dla mieszkańców powiatu zgierskiego i m. ŁódźPOKL 8.1.201.09.201031.08.2012
Edukacja przedszkolna, Diagnoza w edukacji przedszkolnej – studia podyplomowePOKL 9.401.12.201030.04.2012
Współczesne uwarunkowania rozwoju nowych technik w logistyce wielkich baz transportowych i magazynów - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstwPOKL 2.1.101.11.201028.02.2012
Kompetencje kluczowe - szansą na rozwójPOKL 6.1.101.11.201030.09.2011
Diagnoza szyta na miarę włókiennikaPOKL 9.201.01.201131.03.2012
Przedsiębiorczość i solidarność – nowy wymiar ekonomii społecznejPOKL 7.2.201.02.201131.03.2012
Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiegoPOKL 9.201.02.201131.12.2011
Inwestuj w siebie - kształcenie ustawiczne osób powyżej 50 roku życiaPOKL 9.301.03.201129.02.2012

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj