Wybierz miasto:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi rozwija współpracę z zagranicznymi uczelniami głównie poprzez realizację mobilności w ramach programu Erasmus+.

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ Mobilność udziela wsparcia studentom i pracownikom AHE we wszelkich procedurach administracyjnych związanych z wyjazdami zagranicznymi. Nasi studenci i pracownicy mają możliwość odwiedzenia jednej z kilkudziesięciu uczelni partnerskich w całej Europie.

Więcej informacji na temat Programu Erasmus+ w AHE: www.erasmusplus.ahe.lodz.pl.

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj