Wybierz miasto:

Specjalność branża HoReCa umożliwia studentowi zapoznanie się z tematyką projektowania przestrzeni o przeznaczeniu gastronomicznym, hotelowym oraz spa i wellness.

W trakcie kolejnych półroczy student ma możliwość stopniowo i metodycznie zgłębiać skomplikowaną tematykę projektowania wnętrz na potrzeby branży HoReCa poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów projektowych. Począwszy od „małej gastronomii”, wprowadzany jest on w tematykę wnętrz o coraz większych wymogach estetycznych i technologicznych, jak obiekty hotelowe, gastronomiczne oraz spa i wellness. Poznaje rozwiązania techniczne i materiałowe, przepisy i uwarunkowania ergonomiczne. Zyskuje umiejętność wypowiedzi twórczej, której efektem będzie kreacja wnętrza o ponadstandardowych walorach estetycznych i funkcjonalnych. Zna i rozumie metodykę przeprowadzenia kompletnego procesu projektowego. Jest w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w działalności zawodowej polegającej na projektowaniu wnętrz dla branży HoReCa.

Przedmioty w specjalności:

 • storytelling w projektowaniu wnętrz,
 • identyfikacja marki i komunikacja wizualna we wnętrzu architektonicznym,
 • projekt małej gastronomii,
 • funkcjonalność i komfort we wnętrzu hotelowym,
 • projektowanie wnętrz hotelowych – przestrzeń wspólna,
 • projektowanie wnętrz hotelowych – przestrzeń prywatna,
 • funkcjonalność i technologia we wnętrzu gastronomicznym,
 • projektowanie restauracji,
 • detal i dekoracja we wnętrzu gastronomicznym,
 • funkcjonalność i higiena we wnętrzach,
 • materiały i technologie we wnętrzach spa i wellness,
 • projektowanie wnętrz spa i wellness.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Projektowanie wnętrz HoReCa jest w stanie podjąć praktykę zawodową w roli projektanta wnętrz i mebli oraz projektanta wnętrz wyspecjalizowanego w projektowaniu przestrzeni restauracyjnych, hotelowych oraz spa i wellness, a po zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego będzie umiał przeprowadzić samodzielnie kompletny proces projektowy, który wymaga koordynacji pracy wyspecjalizowanych projektantów branżowych.

Potrafi przygotować koncepcję architektoniczną wnętrza, wykonać dokumentację inwentaryzacyjną i projektową, wizualizacje oraz inne opracowania graficzne i zaprezentować efekty własnej pracy, posługując się współczesnymi technologiami multimedialnymi. Jest gotowy świadomie współpracować z innymi uczestnikami procesu budowlanego jako wartościowy członek zespołu i ekspert w swojej dziedzinie.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj