Wybierz miasto:

Warunki rekrutacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku projektowanie wnętrz powinien dostarczyć:

  • list motywacyjny, który nakreśli sylwetkę kandydata, obszar zainteresowań oraz dotychczasowe osiągnięcia,

oraz do wyboru:

  • dokumentację ostatniej pracy dyplomowej wieńczącej studia artystyczne lub projektowe I stopnia,

lub

  • wybór prac zrealizowanych w trakcie studiów I stopnia odbytych na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika lub kierunkach pokrewnych,

lub

  • wybór prac projektowych i artystycznych zrealizowanych indywidualnie lub w zespołach poza tokiem studiów.

Wymagane jest minimum 6 prac, maksymalnie 10.

Portfolio należy zaprezentować w formie plansz A3 przygotowanych w poziomie w pliku PDF.

Dokumentacja każdej pracy musi zawierać:

  • min. 1 rysunek techniczny wykonany w jednej z wybranych skali 1:100, 1:200 lub 1:50, 1:20
  • zdjęcia, wizualizacje, rysunki odręczne lub wykonane w technice cyfrowej – bez ograniczeń.

Prezentacja jednej pracy może składać się maksymalnie z 2 kart A3.


 

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj