Wybierz miasto:
RODZAJ STUDIÓWFORMACZAS TRWANIA
  • I stopnia (licencjackie)
  • stacjonarne
  • niestacjonarne (zaoczne)
  • online
  • 3 lata


Misją kierunku ekonomia jest przekazywanie wiedzy przygotowującej studenta do realizacji zadań w podmiotach gospodarczych, wiedzy, która kreatywne pomysły osadza w realiach gospodarczych. Wiedzy, która pozwala  zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu na rynku. Wiedzy wykorzystywanej od czasów Arystotelesa w dowolnej formie życia społecznego, a przede wszystkim w sferze gospodarczej, od okresu wymiany barterowej po czasy Marka Zuckerberga.

Naszym celem jest zainspirowanie studentów do nabywania umiejętności wykorzystywania wiedzy ekonomicznej w praktyce gospodarczej i społecznej. Korzyścią kształcenia na kierunku ekonomia dla potencjalnego studenta, poza otrzymaniem standardowego dyplomu ukończenia studiów i związanego z tym tytułu, jest uzyskanie certyfikatu kompetencji kontroli wewnętrznej.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj