Wybierz miasto:

Zarządzanie to kierunek, który przygotowuje osoby do pełnienia funkcji menedżerów i ekspertów, jego absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich zasobami w warunkach szybko rozwijającej się konkurencji oraz zmian technologicznych. 

Programy studiów są systematycznie konsultowane z partnerami technologicznymi aby dopasować kompetencje studentów do potrzeb rynku. Kierunek Zarządzanie w 2020 roku uzyskał certyfikat „Studia przyszłości” - co potwierdza właściwą koncepcję kształcenia, wpisując się w potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw, budujących przewagę konkurencyjną przy wykorzystaniu kapitału intelektualnego swoich pracowników.

Studia pierwszego stopnia (licencjat) pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjat. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności oraz podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych oraz sektora publicznego.

Studia drugiego stopnia, które kończą się uzyskanie tytułu zawodowego magistra pozwalają na rozszerzenie wiedzy o zarządzaniu. Ich absolwent ma ugruntowaną wiedzę praktyczną i teoretyczną. Jest przygotowany do pełnienia funkcji menadżerskich oraz kierowniczych a także podjęcia aktywności na polu naukowym.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj