Wybierz miasto:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi od 1993 r. jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w centralnej Polsce. Poza działalnością w Łodzi, uczelnia organizuje kształcenie w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych i Wydziałach Zamiejscowych praktycznie w całej Polsce. Uczelnia obecnie proponuje studentom 11 kierunków studiów i kilkadziesiąt specjalności.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Kartuzach prowadzi kształcenie od 2003 roku. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AHE w Kartuzach oferuje żakom dwa kierunki kształcenia: pedagogikę i filologię na studiach I stopnia w systemie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia prowadzonych on-line  na Platformie Zdalnego Nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. 

- To, co odróżnia AHE od innych uczelni wyższych to nowoczesne metody kształcenia zgodne z wymogami Unii Europejskiej oraz reformą szkolnictwa wyższego, które zostały opisane, jako Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji – mówi rzecznik prasowy AHE. - Oznacza to, że studenci AHE nie „wkuwają” na pamięć, ale realizują ciekawe projekty, dzięki czemu zdobywają umiejętności praktyczne i rozwijają swoją osobowość. 

Na każdym kierunku studiów i na każdym roku studenci kształceni są metodą projektową i metodą warsztatową, rozwijając kreatywność i przedsiębiorczość, ucząc się jak twórczo rozwiązywać problemy i brać odpowiedzialność za własne wybory i decyzje. Już na studiach tworzą własne portoflio, które mogą pokazać przyszłemu pracodawcy.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj