Wybierz miasto:

Popularność i znaczenie kierunku dietetyka jest determinowane potrzebami rozwijającego się rynku usług z zakresu dietetyki w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Różne czynniki sprawiają, że współcześnie rynek usług dietetycznych, w tym zapotrzebowanie szpitali i domów pomocy społecznej na wykwalifikowanych dietetyków, rozwija się bardzo dynamicznie. Proces starzenia się społeczeństwa oraz zmiany środowiskowe i w zakresie trybu życia, spowodowane także przez obecną pandemię COVID-19, przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na specjalistów dietetyków. Rynek pracy oczekuje od absolwentów szkół wyższych umiejętności radzenia sobie z coraz to nowymi problemami i zagrożeniami, z jakimi boryka się człowiek na różnych etapach rozwoju. Do tego przygotowują studia w AHE w Łodzi na kierunku dietetyka.

Dietetyka łączy zagadnienia z dziedziny medycyny, biochemii, technologii żywności oraz fizjologii. Jej przedmiotem jest badanie produktów żywnościowych oraz planowanie, nadzorowanie i stosowanie racjonalnych metod żywnościowych w powiązaniu z psychologią, pedagogiką, fizjoterapią i kosmetologią.

Dietetyka od kilku lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Na rynku poszukuje się specjalistów w zakresie psychodietetyki i poradnictwa żywieniowego – specjalności te oferowane są na kierunku dietetyka w AHE w Łodzi.

Studenci odbywają praktyki m.in. w szpitalach, domach pomocy społecznej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj