Wybierz miasto:
Dodane przez skunicki -

10 stycznia br. odbyła się wizyta studyjna w Oddziale Zewnętrznym w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem.

Studenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
w ramach przedmiotu podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej
poznali instytucję realizującą działania w zakresie resocjalizacji i jako ewentualne miejsce przyszłej pracy.

Podczas spotkania nawiązaliśmy również stałą współpracę-AHE, Filia w Trzciance
z Zakładem Karnym w Czarnem.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji Oddziału za serdeczne przyjęcie i przekazanie ogromu merytorycznej wiedzy.

Wrażenia z wizyty na długo zapadną w naszej pamięci...

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj