Wybierz miasto:
Dodane przez akosecka -

Filia w Warszawie w swojej ofercie posiada kierunki:
 

 • PIELĘGNIARSTWO – studia licencjackie (stacjonarne), licencjackie pomostowe (niestacjonarne) i magisterskie (stacjonarne, niestacjonarne)
 • KOSMETOLOGIA – studia licencjackie (stacjonarne, niestacjonarne)

Ofertę Akademii uzupełniają studia podyplomowe w formie weekendowej lub on-line.


Rabaty w opłacie czesnego:
Zwalnia się z opłaty za postępowanie rekrutacyjne kandydatów będących w latach ubiegłych studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, obecnych studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

1)  rabat 10% w opłacie czesnego za rok studiów, który mogą uzyskać:

 • kandydaci i studenci, którzy do dnia 30.09.2023 r. opłacą czesne za cały rok akademicki z góry,
 • absolwenci AHE, którzy podejmą kolejne studia na innym kierunku niż macierzysty w Uczelni.


2) rabat 10% w opłacie czesnego za pierwszy semestr studiów, który mogą uzyskać:

 • matki z dzieckiem do lat 3 i kobiety w ciąży, które złożą komplet dokumentów do dnia 30.09.2023 r.,
 • tegoroczni maturzyści, którzy do 26.07.2023 r. zadeklarują wybór kierunku studiów w systemie rekrutacji on-line i złożą komplet dokumentów do 15.09.2023 r.,
 • kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych do dnia 26.07.2023 r.


3) rabat 8% w opłacie czesnego za pierwszy semestr studiów, który mogą uzyskać:

 • kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów do dnia 28.08.2023 r.


4)  rabat 5% w opłacie czesnego za semestr studiów, który mogą uzyskać:

 • kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów do dnia 15.09.2023 r.,
 • kandydaci i studenci, którzy do dnia 30.09.2023 r. opłacą czesne za cały semestr z góry.

5) rabat 50% w opłacie czesnego, który mogą uzyskać:

 • studenci Uczelni którzy podejmą równolegle naukę na drugim kierunku studiów w AHE w Łodzi, przy czym rabat obowiązuje do zakończenia nauki na pierwszym kierunku; promocja nie dotyczy przypadków, gdy drugim kierunkiem studiów jest taniec.

Promocje w opłacie czesnego nie łączą się ze sobą. Kandydat na studia w AHE w Łodzi może skorzystać z promocji w opłacie rekrutacyjnej i jednej wybranej promocji w czesnym.
 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj