Wybierz miasto:
Dodane przez jborowska - śr., 02/07/2024 - 09:12

Kolejna firma dołączyła do grona partnerów technologicznych AHE w Łodzi. Współpraca między kwartalnikiem „Polish Journal of Cosmetology” a Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi polegać będzie na dostosowaniu programów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz promowaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętej kosmetologii.

Obie strony podkreślają konieczność pogłębionej współpracy między instytucjami, aby teoretyczna wiedza przekładała się na praktyczne umiejętności. W rezultacie absolwenci AHE w Łodzi będą mieli większe szanse na znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich predyspozycjom i umiejętnościom.

Porozumienie wynika z potrzeby wsparcia środowisk edukacyjnych i akademickich oraz organizacji gospodarczych i zawodowych w obliczu przemian społecznych, edukacyjnych i gospodarczych w Polsce.

Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym „Polish Journal of Cosmetology” zadeklarowało chęć aktywnego udziału w procesie kształcenia studentów AHE w Łodzi. Redakcja czasopisma zapewni specjalistów, którzy będą prowadzili wykłady i ćwiczenia, będzie również przedstawiała praktyczne problemy do rozwiązania w ramach zajęć i prac dyplomowych. Ponadto „Polish Journal of Cosmetology” będzie umożliwiać organizację staży i praktyk dla studentów AHE w Łodzi oraz uczestniczyć w radach doradczych, opiniujących programy kształcenia i efekty kształcenia studentów. Partnerstwo obejmuje także patronat nad studenckimi organizacjami i kółkami naukowymi tworzonymi przy AHE w Łodzi.

Natomiast Akademia będzie organizować lub współorganizować konferencje, warsztaty i panele dyskusyjne dotyczące tematów istotnych dla „Polish Journal of Cosmetology”. Uczelnia będzie także współpracować w zakresie wdrażania projektów badawczych oraz tworzenia i realizacji programów studiów podyplomowych.

 

Obrazy galerii
Polish Journal of Cosmetology partnerem kierunku kosmetologia
Polish Journal of Cosmetology partnerem kierunku kosmetologia
Polish Journal of Cosmetology partnerem kierunku kosmetologia
Polish Journal of Cosmetology partnerem kierunku kosmetologia
Polish Journal of Cosmetology partnerem kierunku kosmetologia
Polish Journal of Cosmetology partnerem kierunku kosmetologia

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj