Wybierz miasto:
Dodane przez jborowska -

Porozumienie o współpracy między Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi a Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi zostało podpisane 27 maja br. w siedzibie Akademii.

Stowarzyszenie reprezentowali: wiceprzewodnicząca Pani Joanna Bendkowska oraz Pani Małgorzata Koszowska, koordynator i wychowawca.

Akademię reprezentowali: rektor dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska, prof. AHE, Monika Karolczak pełnomocnik rektora ds. współpracy z otoczeniem i Biura Karier oraz dr Anna Breś, prodziekan ds. studenckich kierunku pedagogika.

Podczas spotkania zostały wypracowane obszary współpracy m.in.:
- możliwości odbywania praktyk specjalnościowych przez studentów,
- pomoc studentów i ich udział w wakacyjnych wyjazdach i turnusach rehabilitacyjnych Stowarzyszenia z osobami z zespołem Downa,
- warsztaty arteterapeutyczne (muzykoterapia, terapia przez sztuki wizualne) dla swoich podopiecznych w murach Akademii,
- seminaria dla rodziców,
- wsparcie merytoryczne specjalistów Stowarzyszenia w modyfikacjach programu nauczania, treści przedmiotowych, zalecanej literatury dla studentów.

Dzięki tej współpracy studenci będą mogli zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, a Stowarzyszenie będzie miało dostęp do wsparcia merytorycznego specjalistów w kwestiach edukacyjnych. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie wiele korzyści obu stronom i pozwoli na budowanie więzi społecznych opartych na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

 

Obrazy galerii
Nowe możliwości dla studentów i podopiecznych z Zespołem Downa
Nowe możliwości dla studentów i podopiecznych z Zespołem Downa
Nowe możliwości dla studentów i podopiecznych z Zespołem Downa
Nowe możliwości dla studentów i podopiecznych z Zespołem Downa
Nowe możliwości dla studentów i podopiecznych z Zespołem Downa
Nowe możliwości dla studentów i podopiecznych z Zespołem Downa

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj