Wybierz miasto:
Dodane przez jborowska - czw., 01/20/2022 - 12:04

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi powołała rzecznika Akademickiego. Została nim mgr Oktawia Ewa Braniewicz.

Jakie są zadania rzecznika?
- reprezentowanie uczelni,
- stanie na straży przestrzegania zasad wolności akademickiej oraz standardów etycznych w pracy naukowej oraz dydaktycznej,
- dążenie do polubownego rozwiązywania konfliktów i sporów,
- kierowanie się zasadami poufności, bezstronności, neutralności i niezależności.

Rzecznik własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika włącza się w sprawy, gdy w jego ocenie wymaga tego interes wspólnoty uczelni lub gdy pracownik lub grupa pracowników czuje się krzywdzona, mobbingowana, molestowana, dyskryminowana bądź w inny sposób niewłaściwie traktowana.

Kontakt do rzecznika: obraniewicz@ahe.lodz.pl

Pliki do pobrania

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj