Wybierz miasto:
Dodane przez jborowska - pt., 02/09/2024 - 13:36

Dziekan kierunku pedagogika AHE w Łodzi, dr Magdalena Archacka udzieliła wywiadu dla dziennika Rzeczpospolita, w którym poruszyła kwestię oddawania edukacji w ręce celebrytów. W rozmowie z redaktor Krystyną Romanowską opowiedziała o swoich badaniach oraz obserwacjach dotyczących wpływu osób publicznych na system edukacyjny.

W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost popularności różnych programów telewizyjnych, w których celebryci angażują się w projekty edukacyjne. Dr Archacka przedstawiła zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty tego trendu. Zaznaczyła, że zaangażowanie znanych osobistości może pomóc w podniesieniu świadomości społecznej na temat potrzeby edukacji, a także zainteresować i motywować młodych ludzi do nauki.

Jednak eksperci ostrzegają, że oddanie edukacji w ręce celebrytów może prowadzić do pewnych problemów. Dr M. Archacka podkreśliła, że celebryci niekoniecznie posiadają odpowiednie kompetencje pedagogiczne, które są niezbędne do skutecznego nauczania. Ponadto istnieje ryzyko upraszczania treści edukacyjnych i skupiania się na show biznesowej stronie nauki, co może negatywnie wpływać na proces uczenia się.

Dziekan kierunku pedagogika zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia odpowiednich narzędzi i szkoleń dla celebrytów, którzy angażują się w działania edukacyjne. Wspomniała również o konieczności wsparcia ze strony specjalistów z zakresu pedagogiki oraz psychologii, którzy mogliby dostarczyć wiedzy i pomocy w opracowaniu efektywnych programów nauczania.

Ważne jest zachowanie równowagi między promocją wartości edukacyjnych a utrzymaniem wysokiej jakości nauki. Odpowiednie wsparcie i dbałość o kompetencje pedagogiczne uczestników projektów edukacyjnych są kluczowe dla sukcesu takiej inicjatywy.

 

Obrazy galerii
Czy oddajemy edukację w ręce celebrytów? Dr Archacka w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej"

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj