Wybierz miasto:

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości to jednostka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, która specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne. Kompetencje te niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania zarówno w obszarze zawodowym, jak i w sferze prywatnej. Studenci i firmy zewnętrzne mają okazję rozwinąć praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy, takie jak: komunikacja, praca w zespole, budowanie relacji, rozwiązywanie konfliktów, kreatywność, gotowość do zmiany, otwartość, oryginalny sposób myślenia czy samoświadomość. Kompetencje te kształtowane są w sposób praktyczny i skuteczny za pomocą nowoczesnych metod pracy: warsztatów, treningów oraz ćwiczeń. To wszystko dzieje się w procesie, który nazywamy Technologią Kreatywności.

W skład zespołu wchodzą doświadczeni specjaliści – trenerzy o szerokim wachlarzu zainteresowań oraz zróżnicowanym profilu wykształcenia. Nasi trenerzy są przede wszystkim praktykami z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, kursów dla szerokiego grona odbiorców (uczniowie, studenci, firmy zewnętrzne, pracownicy administracyjni i dydaktyczni). Średnio trener przeprowadza 800 godzin dydaktycznych w roku akademickim.

Trenerzy biorą udział w szkoleniach, zdobywają kolejne stopnie trenerskie i kładą nacisk na samorozwój, co odzwierciedla się w jakości proponowanych zajęć.

Nasz skład podstawowy to 6 osób:


Dodatkowo współpracujemy z wieloma trenerami działającymi według naszej metodyki pracy.

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj