Wybierz miasto:

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunku taniec odbędzie się 18 września o godz. 10.00.
Sala baletowa K 314.

UWAGA!

Istnieje możliwość przesłania sfilmowanej etiudy po rejestracji w systemie rekrutacji on-line dla:

  • kandydatów z zagranicy bez udokumentowanej przyczyny,
  • pozostałych kandydatów wyłącznie w sytuacji uzasadnionej i udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub udokumentowanym zdarzeniem losowym.

Etiudę należy przesłać na adres e-mail: bmuraszko@ahe.lodz.pl i gpotockas@ahe.lodz.pl, wpisując w tytule e-maila: postępowanie kwalifikacyjne 2023/2024.

BIURO REKRUTACJI

Łódź, ul. Sterlinga 26, pok. K 016
poniedziałek - piątek w godz. 7:30 – 15:30
tel.: +48 42 63 15 800/801
infolinia: 42 29 95 500
e-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl