Wybierz miasto:
Dodane przez akosecka -

Oferta Akademii to studia on-line www.puw.pl/pl

oraz podyplomowe 100% on-line www.ckp-lodz.pl

Skorzystaj z wyjątkowych promocji.

Zasady udzielania i łączenia promocji cenowych obowiązujących w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w roku 2024/2025

Student - osoba kształcąca się na studiach wyższych w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi
Absolwent - osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I lub II stopnia
Kandydat - osoba ubiegająca się o statut studenta w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi,
Studia wyższe - studia I lub II stopnia oraz jednolite magisterskie realizowane w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi,
Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych - złożenie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemów AHE w Łodzi kompletu dokumentów niezbędnego do uzyskania statusu Studenta AHE w Łodzi, AHE w Łodzi lub Uczelnia - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z siedzibą przy ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź.

I. Rodzaje ulg w opłatach za świadczone przez AHE w Łodzi usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Postępowanie rekrutacyjne:
Zwalnia się z opłaty za postępowanie rekrutacyjne kandydatów będących w latach ubiegłych studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, obecnych studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Wpisowe:

Zwalnia się z opłaty wpisowego wszystkich kandydatów aplikujących na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na rok akademicki 2024/2025.

Przewiduje się następujące rabaty w opłacie czesnego w AHE w Łodzi:

1)  rabat 10% w opłacie czesnego za pierwszy rok studiów, który mogą uzyskać:

  • kandydaci i studenci, którzy do dnia 30.09.2024 r. opłacą czesne za cały rok akademicki z góry,
  • absolwenci AHE, którzy podejmą kolejne studia w Uczelni,
  • matki z dzieckiem do lat 3 i kobiety w ciąży, które złożą komplet dokumentów do dnia 30.09.2024 r.,
  • kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych do dnia 28.07.2024 r.

2)  rabat 8% w opłacie czesnego za pierwszy rok studiów, który mogą uzyskać:

  • kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów do dnia 25.08.2024 r.

3)  rabat 5% w opłacie czesnego za pierwszy rok studiów, który mogą uzyskać:

  • kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów do dnia 15.09.2024 r.,
  • kandydaci i studenci, którzy do dnia 30.09.2024 r. opłacą czesne za cały semestr z góry.

4) rabat 50% w opłacie czesnego, który mogą uzyskać:

  • studenci Uczelni którzy podejmą równolegle naukę na drugim kierunku studiów w Uczelni, przy czym rabat obowiązuje do zakończenia nauki na pierwszym kierunku; promocja nie dotyczy przypadków, gdy drugim kierunkiem studiów jest taniec.

II. Zasady łączenia promocji.
1. Promocje w opłacie czesnego nie łączą się ze sobą. Kandydat na studia w AHE może skorzystać z promocji w opłacie rekrutacyjnej i jednej wybranej promocji w czesnym.
2. Promocje w opłacie czesnego nie obowiązują kandydatów i studentów kierunku taniec.

 

Powiększ tekst

Zmniejsz tekst

Wysoki kontrast

Odwrócony kontrast

Resetuj